Navigeringsmeny
Tee rahoitushakemus - teksti

Gör en finansieringsansökan

I NTM-centralernas ärendehanteringstjänst för företagsstöd kan du lämna in följande ansökningar om understöd via webben:

  • Understöd för utvecklande av företag för investeringar och utvecklingsåtgärder
  • Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö för offentliga och privata sammanslutningar

Anvisningar för att fylla i ansökan om understöd

1.  Kontakta NTM-centralens experter innan du lämnar in ansökan om understöd för att utreda projektets möjligheter att beviljas finansiering och bekanta dig med din regions tyngdpunkter för beviljande av finansiering.

Tyngdpunkter för beviljande av finansiering regionvis:

 

2.  För att lämna in ansökan behövs Katso-kod

Inloggning till NTM-centralernas ärendehanteringstjänst för företagsstöd görs med en Katso‑organisationskod som upprätthålls av Skatteförvaltningen. Alternativa roller vid inloggningen är antingen huvudanvändare eller en ärendehanteringsroll för arbets- och näringsministeriets (serviceproducent)/ NTM-centralens finansiering som huvudanvändaren beviljat sina anställda i Katso‑tjänsten. Katso-organisationskoden, dvs. huvudanvändarens roll, beviljas en person som enligt handelsregistret har rätt att agera för företaget (firmateckningsrätt). Användningen av Katso-koden för autentisering av organisationer möjliggör interaktivt uträttande av ärenden och ett säkert och skyddat utbyte av information. Mer information om hur Katso-koden aktiveras finns på webbplatsen yritys.tunnistus.fi på adressen:

 

3.  Bekanta dig med ansökningsanvisningarna innan du fyller i ansökan

 

3.  Gå till ansökan

 


Regional information


ta kontakt

Har du frågor om den elektroniska ansökan för finansiering?

Tee rahoitushakemus - linkit Yritys-Suomi banneri

Länk: suomi.fi/foretag