Navigeringsmeny
Tee maksatushakemus - teksti

Fyll i utbetalningsansökan

I NTM-centralernas ärendehanteringstjänst för företagsstöd kan du lämna in följande utbetalningsansökningar via webben:

  • Understöd för utvecklande av företag för investeringar och utvecklingsåtgärder 
  • Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö för offentliga och privata sammanslutningar
  • Finansiering av beredande arbete i små och medelstora företag för beredning av forsknings- och utvecklingsåtgärder

Anvisningar för att fylla i utbetalningsansökan

1.  För att lämna in ansökan behövs Katso-kod

Inloggning till NTM-centralernas ärendehanteringstjänst för företagsstöd görs med en Katso‑organisationskod som upprätthålls av Skatteförvaltningen. Alternativa roller vid inloggningen är antingen huvudanvändare eller en ärendehanteringsroll för arbets- och näringsministeriets (serviceproducent)/ NTM-centralens finansiering som huvudanvändaren beviljat sina anställda i Katso‑tjänsten. Katso-organisationskoden, dvs. huvudanvändarens roll, beviljas en person som enligt handelsregistret har rätt att agera för företaget (firmateckningsrätt). Användningen av Katso-koden för autentisering av organisationer möjliggör interaktivt uträttande av ärenden och ett säkert och skyddat utbyte av information. Mer information om hur Katso-koden aktiveras finns på webbplatsen yritys.tunnistus.fi på adressen:

 

2.  Bekanta dig med anvisningarna för utbetalningsansökan innan du fyller i den

Anvisningar för beslut som fattats innan 1.7.2014

Anvisningar för beslut som fattats efter 1.7.2014:

3.  Gå till ansökan


Regional information


ta kontakt

Har du frågor om den elektroniska ansökan för finansiering?

Tee rahoitushakemus - linkit Yritys-Suomi banneri

Länk: suomi.fi/foretag