Tarjouspyynnöt ja haut - SVE

Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Samtliga anbudsförfaranden finns i anbudstjänsten Hanki. Dessutom publiceras anbudsförfaranden som överstiger de nationella tröskelvärdena (upphandlingslagen 25§) i HILMA.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås genom att välja önskat området under rubriken Regional information.

Regional information

Projektutlysningar
Titel

Projektutlysningar

Projektutlysningar
Titel
Regionala länkar
På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.