Tarjouspyynnöt ja haut - SVE

Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Samtliga anbudsförfaranden finns i anbudstjänsten Hanki. Dessutom publiceras anbudsförfaranden som överstiger de nationella tröskelvärdena (upphandlingslagen 25§) i HILMA.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås fram genom att välja Regional information.

Regional information

Anbudsförfrågningar
null Tarjouspyyntö Työkirja työelämän laadusta - Käytännönopas pk- ja mikroyritykselle työelämän laadun perustan luomiseen (Lapin ELY-keskus)
Datum 26.7.2017
Datum 1.9.2017 klo 13.00
Innehåll

Lapin ELY-keskus on julkaissut HILMA hankintajärjestelmässä tarjouspyynnön koskien Työkirjaa työelämän laadusta -Käytännönopas pk- ja mikroyritykselle työelämän laadun perustan luomiseen.

Tarjouspyyntö löytyy kokonaisuudessaan HILMAsta tästä linkistä

Projektutlysningar

Regionala länkar