Tarjouspyynnöt ja haut - SVE

Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Samtliga anbudsförfaranden finns i anbudstjänsten Hanki. Dessutom publiceras anbudsförfaranden som överstiger de nationella tröskelvärdena (upphandlingslagen 25§) i HILMA.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås fram genom att välja Regional information.

Regional information

Anbudsförfrågningar
null Tarjouspyyntö: 4. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUS, KAPASITEETTI, KAKSIKIELINEN (SUOMI/RUOTSI), POHJANMAAN TE- TOIMISTON VAASAN TOIMIPISTEEN TOIMINTA ALUE
Datum 28.3.2017
Datum 18.4.2017, klo 13:00
Innehåll

Hankintailmoitus (hilma.fi)

Kysymys: Tulevatko pääopettajien pisteet vain työkokemuksen perusteella?

Vastaus: Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteereissä huomioidaan pisteytyksessä pääkouluttajien opettajakokemus.  Pääopettajien pätevyys tulee huomioiduksi palveluntuottajan soveltuvuutta arvioitaessa.  Pääopettajien pätevyysvaatimukset: ylempi korkeakoulututkinto, pedagoginen pätevyys ja perus- ja aineopinnot (60 op) suomen tai ruotsin kielessä, ovat vähimmäisvaatimuksena palveluntuottajan soveltuvuutta arvioitaessa.  Mikäli edellä mainitut pätevyysvaatimukset eivät täyty, tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Kysymys: Tulevatko muiden opettajien pisteet vain erityisopettajan/opinto-ohjaajan pätevyydestä, pedagogisesta pätevyydestä, työvalmentajan erikoisammattitutkinnosta, näyttötutkintomestarista ja opetusalan työkokemuksesta ja opettajakokemuksesta?

Vastaus: Kyllä, pisteet vertailussa tulevat yllä mainituista kriteeristä.

Kysymys: Mikä on Vaasan toimipisteen toiminta-alue?

Vastaus: Pohjanmaan TE-toimiston, Vaasan toimipisteen kuuluvat seuraavat kunnat: Vaasa, Mustasaari, Maalahti, Korsnäs, Laihia, Isokyrö ja Vöyri.

Kysymys: Koulutuksen kohderyhmä/pääsyvaatimukset -kohdassa sanotaan: Koulutus alkaa haastattelulla ja alkukartoituksella, jossa selvitetään opiskelijan opiskelumahdollisuudet ja koulutuksen taso. Kartoitus on osa opiskelijavalintaprosessia,   joten se ei sisälly koulutuksen kestoon tai hintaan, mitä tämä tarkoittaa?

Vastaus: Kotoutumiskoulutuksen järjestäjä osallistuu opiskelijavalintaprosessiin tekemällä haastatteluja ja alkukartoituksia. Suunnittelu, esi- ja jälkityö, hallinnollinen työ, matka- aika ja muu vastaava työ tulee sisältyä asiakkaan palveluun, haastatteluun sekä tiedottamiseen käytettävään opiskelijatyöpäivän hintaan. Haastattelut ja alkukartoitukset katsotaan hallinnolliseksi työksi.

 

Projektutlysningar

Regionala länkar