Tarjouspyynnöt ja haut - SVE

Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Samtliga anbudsförfaranden finns i anbudstjänsten Hanki. Dessutom publiceras anbudsförfaranden som överstiger de nationella tröskelvärdena (upphandlingslagen 25§) i HILMA.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås fram genom att välja Regional information.

Regional information

Anbudsförfrågningar
null Perämeren Natura-alueiden merialueinventoinnit SEAmBOTH-hankkeessa 2019 (Lappi)
Datum 29.3.2019
Datum 12.4.2019 klo 16.15
Innehåll

Osana Interreg Nord -rahoitteista SEAmBOTH -hanketta (Saumaton ja yhteinen Perämeri -hanke) Lapin ELY-keskus pyytää tarjoustanne Perämeren Natura-alueiden vedenalaisen meriluonnon inventoinneista kesällä 2019.

Leveranssätt för anbudet

Tarjous toimitetaan tilaajalle sähköpostitse kaikkine liitteineen.

Sähköpostin osoitekenttään tulee merkitä: "Tarjous, SEAmBOTH, merialue-inventoinnit 2019, Dnro LAPELY/4456/2017"

Leveransadress för anbudet

Lapin ELY-keskuksen kirjaamo
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

Mer information

Lisäkyselyihin vastaa ylitarkastaja Merja Lipponen, merja.lipponen@ely-keskus.fi. Kysymykset tulee esittää viimeistään 5.4.2019 sähköpostitse. Yhteenveto mahdollisista kysymyksistä ja niiden vastauksista julkaistaan tällä sivustolla viimeistään 10.4.2019.

Länkar

Projektutlysningar

Regionala länkar