Tarjouspyynnöt ja haut - SVE

Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Samtliga anbudsförfaranden finns i anbudstjänsten Hanki. Dessutom publiceras anbudsförfaranden som överstiger de nationella tröskelvärdena (upphandlingslagen 25§) i HILMA.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås fram genom att välja Regional information.

Regional information

Anbudsförfrågningar
null OSTOPALVELUJA KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ POHELY/109/2017
Datum 17.3.2017
Datum 6.4.2017
Innehåll

3. Työnhakuvalmennus, , Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alue
(Keski-Pohjanmaan maakunta: Kokkolan ja Kaustisen toimipaikoilla).

Hankintailmoitus (Hilma)

Kysymys: Mitä tarkoittaa korttikoulutuksen lunastamismaksu ja onko mahdollinen korttikoulutuksen kustannus huomioitava valmennuksen kokonaishinnassa?

Vastaus: Ostopalvelu on osallistujille maksutonta. Kaikki välttämättömät ostopalvelusta aiheutuvat kulut, kuten oppimateriaalit, monistemaksut, materiaalit sekä tutkintotilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, on sisällytettävä hankinnan kokonaishintaan.
Osallistuja maksaa omaan käyttöönsä jäävän viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvat viranomaismaksut. Osallistujan maksuosuuteen kuuluvat luvan saantiin liittyvien valokuvien ja lääkärintodistusten hankinnasta aiheutuvat kustannukset.  Osallistuja ei maksa itse kortin/luvan koulutus-/järjestämiskustannus, sen pitää sisältyä valmennuksen kokonaishintaan.

Kysymys: Jätetäänkö tarjous vuoden 2017 toteutuvista 120 päivästä vai kalenterivuoden 200 päivästä?

Vastaus: Tarjous jätetään kalenterivuoden toteutuvista 200 päivästä. Vuonna 2017 toteutuu enintään 120 päivää.

Kysymys: Onko ammattikorkeakoulututkinto sama kun alempi korkeakoulututkinto kun toteuttajaresurssikriteerissä arvioidaan ammatillinen pätevyys? 
 
Vastaus: Ammattikorkeakoulututkinto voi olla alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.

Kysymys: Vaikuttaako tutkinnon ala pisteytykseen?

Vastaus: Tutkinnon ala ei vaikuta pistetykseen.

Kysymys: Mitä lisäkoulutuksia otetaan huomioon kun lisäkoulutusta pisteytetään?

Vastaus: Pisteytyksessä otetaan huomioon tehtävää tukeva koulutus. Yksittäisiä opintojaksoja ja kesken olevia opintoja ei oteta huomioon.

Kysymys: Vastataanko tarjoajaa koskevaan rikosrekisterikysymykseen soveltuvuusvaatimus liitteessä kyllä vai ei, kun ei ole tuomiota hankintalain mukaisista rikoksista?

Vastaus: Kysymykseen tulee vastata "Kyllä", mikäli rikosrekisterissä ei ole merkitty tuomiota hankintalain mukaisista rikoksista.

Projektutlysningar

Regionala länkar