Tarjouspyynnöt ja haut - SVE

Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Samtliga anbudsförfaranden finns i anbudstjänsten Hanki. Dessutom publiceras anbudsförfaranden som överstiger de nationella tröskelvärdena (upphandlingslagen 25§) i HILMA.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås fram genom att välja Regional information.

Regional information

Anbudsförfrågningar
null Kouluttajaresurssit lomake (Kainuun ELY-keskus)
Datum
Datum
Innehåll

Kouluttajaresurssit lomake

Projektutlysningar

Regionala länkar