Tarjouspyynnöt ja haut - SVE

Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Samtliga anbudsförfaranden finns i anbudstjänsten Hanki. Dessutom publiceras anbudsförfaranden som överstiger de nationella tröskelvärdena (upphandlingslagen 25§) i HILMA.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås genom att välja önskat området under rubriken Regional information.

Regional information

Projektutlysningar
null Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2021-4
Datum 4.5.2021
Datum 17.5.2021 klo 12.00
Innehåll

Hankinnan nimi: Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2021/4

Diaari: POPELY/1153/2021

Projektutlysningar

Regionala länkar