Navigeringsmeny
Sinisen biotalouden hankkeiden haku

Anvisning för ansökan om stöd för projekt som gäller blå bioekonomi 

Ansökningsperioden slutade 15.5.2018

Det andra ansökningsförfarandet för projekt inom blå bioekonomi

Spetsprojektfinansiering och projektunderstöd för blå bioekonomi

I åtgärdsprogrammet för statsminister Sipiläs strategiska regeringsprogram har 5 miljoner euro reserverats för att främja spetsprojektet inom blå bioekonomi. Det första ansökningsförfarandet för blå bioekonomi slutade 14.7.2017 och följande slutade 15.5.2018.

Projekt som kan få understöd (det andra ansökning)

Målet med ansökan är att främja utnyttjandet av digitalisering, det vill säga automatisering, mer omfattande och smartare data samt ny teknologi såsom plattformsekonomi, i synnerhet inom förbättring av vattensäkerhet och inom affärsverksamhet som grundar sig på hållbar användning av vattenresurser. Syftet med ansökan är att hitta lösningar som förnyar de nuvarande verksamhetsförfarandena och skapar tillväxt som baserar sig på blå bioekonomi med hjälp av möjligheter som erbjuds av den teknologiska utvecklingen.

Länkar

 

 

 

 


Regional information