Navigeringsmeny
Seniortek Oy

Seniortek Oy – Certifierad säkerhetsteknik som inte känns teknisk

Seniortek Oy grundades 2005. Grundarna Pasi och Sami Nurmela hade utvecklat sin affärsidé under fyra års tid. I sitt arbete inom säkerhetsbranschen hade de identifierat brister i den traditionella säkerhetstekniken för äldre, och de inledde processen genom att lyssna på användarnas behov och önskemål. Idag har Seniortek flera patent och ett branschspecifikt TU‑certifikat.

Utgångspunkten är omärkbar teknik som är lätt att använda

Många äldre personer som bor ensamma vill inte använda säkerhetsanordningar eftersom tekniken känns svår och att använda ett armband känns utmärkande. På basis av detta skapades ett mångsidigt säkerhetssystem som grundar sig på rörelsedetektorer som passar in i användarens normala hemliv. Man behöver inte ändra på någonting eller lära sig att använda nya apparater.

Det mänskliga systemet som beaktar användarens omständigheter styrs av en 120 cm hög basenhet, Blomstolpen, vars sensorer registrerar olika anomalier på ett mångsidigt sätt. Om till exempel den boendes rörelser minskar med 20 % får hemvården genast ett larm om detta. Säkerheten är bättre än med ett armband som till exempel inte kan användas av en medvetslös person.

Det är enkelt att ta i bruk systemet. Blomstolpen kopplas till ett eluttag och kan tas i bruk efter 10 minuter.

Understödet för utvecklande av företag gav trovärdighet

2011 beviljades Seniortek understöd för utvecklande av företag från NTM-centralen för att skapa ett kvalitetssystem och göra det färdigt för auditering. Projektet var en stor utmaning för företaget, som då bestod av tre personer, men det ansågs vara viktigt med tanke på trovärdigheten. Utan stöd hade det inte varit möjligt att satsa på kvalitetssystemet med den dåvarande omsättningen på en halv miljon euro.

Kvalitetssystemutbildning, utomstående konsultering och utarbetandet av en kvalitetshandbok tog sin tid, men det var värt det. Det branschspecifika TU-kvalitetscertifikatet har nu varit i användning i två år, och i år är det dags för den andra mellanauditeringen. Auditeringen genomförs av en auditerare som det nationella ackrediteringsorganet (Finas) har ackrediterats. Kvalitetscertifieringen följer ISO-systemet, så den kan även utnyttjas i exporten.

Trovärdighet ledde till tillväxt och internationalisering

I dag utgör Seniorteks system en patenterad helhet med allt större efterfrågan. Företaget har redan sex giltiga internationella metodpatent, export till Norge och Sverige samt förhandlingar på gång i Tyskland och Danmark.

– Vi har även blivit kontaktade av intresserade parter i Australien. Där får vi ser hur det går, säger Pasi Nurmela. Varje exportland har sin egen lagstiftning för säkerhetsbranschen som man bör känna till. Man ska göra sin hemläxa innan man börjar göra några investeringar.

På fyra år har Seniortek fyrdubblat sin omsättning, och nu sysselsätter företaget 11 personer. Kvalitetssystemet garanterar att det är tryggt att börja samarbeta med det lilla företaget. Tillväxten har varit precis så snabb som det varit praktiskt möjligt, eftersom varje nyrekrytering är en stor investering. Utbildningen av fältpersonalen räcker två år per person och kostar företaget mellan trettio och fyrtio tusen euro.

Tack till samarbetet med NTM-centralen

Nurmela medger att kvalitetssystemprojektet var mödosamt, men knappast mer mödosamt än de projekt som NTM-centralerna vanligtvis finansierar. Han upplever att det lyckade genomförandet av ett projekt endast är fast i den egna attityden och kräver alltid att båda parterna bundit sig till det.

Eftersom NTM-centralerna arbetar med särskilda kriterier och regler ska man vara ute i god tid med sina ansökningar och se till att kommunikationen fungerar åt båda hållen. Det är fint när projektet är färdigt och understödet man fått börjar leda till resultat i praktiken.

                                                                

Det tog sin tid att skapa kvalitetssystemet och göra det färdigt för auditering. Processen började med inlärning i ämnet. Projektet, som medförde trovärdighet för företaget, skulle inte ha varit möjligt utan understöd. På bilden Pasi Nurmela, Sami Nurmela och Veijo Kauppi. (Bild: Arvinen)

 


Regional information


Genvägar

Uppdaterad: 05.10.2022