Navigeringsmeny
SAT Tehtävät ja toiminta - Uutiskirjeen rekisteriseloste

ELY-keskuksen uutiskirjeen rekisteriseloste - Satakunta

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Yrjönkatu 20
28100 PORI
www.ely-keskus.fi/satakunta

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa ELY-keskuksen tiedottaja Tuula Pohjavirta,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

3. Rekisterin nimi

Satakunnan ELY-keskuksen uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on uutiskirjeiden lähettäminen ELY-keskuksen asiakkaille ja sidosryhmille sekä uutiskirjeen tilanneille henkilöille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tilaajien tietoja käytetä muihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Sähköpostiosoite
  • Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Satakunnan ELY-keskuksen asiakastietojärjestelmästä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä asiakkailta/sidosryhmien edustajilta tulleiden pyyntöjen mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan/sidosryhmän edustajan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. ELY-keskuksen sekä uutiskirjeen palvelun tarjoajan tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.