Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Författningar och bestämmelser ingressi

Författningar och bestämmelser 

Skärgårdstrafikens verksamhet grundar sig på landsvägslagen och på lag om främjande av skärgårdens utveckling. Landsvägsfärjorna och förbindelsefartygen trafikerar enligt bestämda servicenivåer. Förkörsrätt kan man söka hos NTM-centralen i Egenliga Finland.


Regional information


Uppdaterad: 30.05.2022