Navigeringsmeny
Yrityksen kansainvälistyminen - Rahoitus sv

Finansiering

Från NTM-centralen kan man ansöka om utvecklingsunderstöd för företags internationaliseringsprojekt. Förutom NTM-centralen kan finansiering för internationalisering sökas från bland annat följande organisationer: Finnvera, Business Finland, Finnfund, Nopef, Finnpartnership och Finlands Industriinvestering Ab.

Experterna på NTM-centralen hjälper till med att hitta lämpliga sätt att internationaliseras och ger råd om finansieringsmöjligheter.


Regional information


ring oss!