Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny

Yrityksenä toimiminen rahoitus - ingressi sv

Finansiering

NTM-centralen kan också delta i finansieringen av ett företags utvecklingsprojekt.  Finansieringen beviljas alltid enligt prövning och beroende på finansieringsform finns det olika förutsättningar som den som får finansiering och projektet ska uppfylla. Mer information om riktlinjer för finansiering, huruvida projektet lämpar sig för finansieringen och ansökan om stöd fås av NTM-centralens experter.

Små och medelstora företag kan ansöka om finansiering för utveckling av sin företagsverksamhet hos sin regionala NTM-central. Understödet för utvecklande av företag beviljas alltid enligt prövning och separat för varje projekt utifrån en utvärdering av företaget och projektet. Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för projekt som på lång sikt förbättrar företagets konkurrenskraft då projektet bedöms ha en betydande inverkan på företagets

  • tillväxt
  • teknologi
  • internationalisering
  • produktivitet eller
  • affärskompetens.

Ett villkor för att understöd ska kunna beviljas är att företaget uppskattas ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet och att understödet bedöms ha betydande konsekvenser för genomförandet av projektet. Understöd för utvecklande av företag ska sökas innan projektet inleds från den NTM-central i vars verksamhetsområde projektet genomförs.

NTM-centralens experter ger företagen råd i beredningen och utvecklingen av projekt i olika skeden av företagets livscykel samt bereder finansieringsbesluten. Mer information om Business Finland finansiering och tjänster finns på Business Finland webbplats. Små och medelstora företag kan undersöka finansieringsmöjligheterna för sin idé genom att beskriva idén i korthet.

Handbok om företagsstöd

Handboken om företagsstöd är arbets- och näringsministeriets anvisning för verkställande av lagen och statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet.

Kapslade applikationer

Regional information


Uppdaterad: 08.02.2023