Rahoitus ja avustukset - ingressi

Rinansiering och understöd

Aktuellt

Länk: www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/virkistysalueavustus-kunnille

Stöd och gottgörelser till förplägnadsföretag.

Coronastöd till företag på landsbygden och inom fiskerisektorn.

Finansiering och understöd enligt ansvarsområdet:

Näringar

Företagsfinansiering

Landsbygsnäringar

Fiskerihushållning

Trafik

Miljö


Regional information


Genvägar
Coronastöd, som har gått ut

​​​​​​​