Rahoitukset ja avustukset

Rahoitus ja avustukset - ingressi

 

Finansiering och understöd

Aktuellt

Coronastöd till företag på landsbygden och inom fiskerisektorn.

Finansiering och understöd enligt ansvarsområdet:

Näringar

Företagsfinansiering

Landsbygsnäringar

Fiskerihushållning

Trafik

Miljö


Regional information


Genvägar
Coronastöd, som har gått ut

​​​​​​​