Ansökningstid 18.10. - 30.11.2021.

NTM-centralens experter för fiskeritjänster