Navigeringsmeny
ProGrinding AM Oy

ProGrinding AM Oy – Specialkompetens gav företagsidé

Mika Sorsa och Antti Oinonen arbetade på samma arbetsplats fick de en företagsidé. Mika Sorsa hade utexaminerats från yrkeshögskolan 2011. ProGrinding AM Oy grundades i januari 2012, och i mars fick grundarna ett positivt beslut från NTM-centralen gällande understöd för utvecklande av företag som de ansökt om.

Snabbt till toppen av branschens främsta aktörer

ProGrinding AM Oy i Joensuu servar och tillverkar spånavskiljande verktyg samt specialkomponenter med stor noggrannhet för metallindustrin. Utgångspunkten var att möta det behov som grundarna upptäckt inom branschen: det var ofta besvärligt att skaffa specialverktyg och servicen var både långsam och dyr.

Företagets kundkrets verkar främst inom specialindustrin där produktionen och reparationen av verktyg förutsätter en mycket god kännedom om verktygen, och där det endast finns få konkurrenter. Det fanns plats på marknaden för en ny expert. Tre år efter att ProGrinding AM Oy inlett sin verksamhet hade företaget redan blivit känt och ansett som en av branschens främsta experter.

Lugn tillväxt är en del av riskhanteringen

För tillfället sysselsätter företaget fyra personer. Av ägarna är det Mika Sorsa som förutom sin roll som vd även sköter försäljningen och marknadsföringen av produkterna. Antti Oinonen ansvarar för produktionen och verktygsreparationen, till exempel specialslipningsarbeten, tillsammans med experten som företaget anställt. Sorsas fru sköter bokföringen, räkenskaperna, reskontran och faktureringen.

Verksamheten håller även på att utvidgas från specialindustrin till bulkindustrin, och arbetet skulle räcka till för flera anställda.

– Vi håller på att rekrytera men eftersom vi är tvungna att satsa mycket tid och resurser på att skola en ny anställd genast från första stund vill vi ta det lugnt för att undvika riskerna som ingår i rekryteringen, säger Sorsa. Vår specialkompetens är ett viktigt kapital för oss, och då vi ska dela med oss av den tar vi det på största allvar.

Viktigt med rätt storleks investeringar i början

– NTM-centralens understöd för att skaffa apparaterna och få igång produktionen var väsentlig för vår företagsverksamhet, säger Sorsa. Utan den inledande investeringen skulle vi inte vara där vi är idag.

Under sitt fjärde verksamhetsår siktar ProGrinding AM Oy på ett nästan fyrdubbelt utfall jämfört med sitt första år. För tillfället har företaget kunder i hemlandet samt i Estland, Lettland och Sverige. Det första kontraktet med en stor internationell korporation har lett till massvis med rekommendationer, och därmed nya kunder. Man har ingått serviceavtal med två av världens största aktörer.

Framtiden ser ljus ut

– Trots att många av våra kunder har fått lida av det nuvarande ekonomiska läget i Europa har vi lyckats hitta en marknadsnisch som fortfarande utvecklas på en stadig grund. Vi tillverkar själva våra verktyg av schweiziskt grundmaterial. På det sättet kan våra kunder också delta i planeringsprocessen i ett tidigt skede, säger Sorsa.

– Vår konkurrenskraft baserar sig på att våra maskiner och programvaror är nyare än vad som används på fabriker som tillverkar specialverktyg, som oftast flyttar över gamla maskiner från produktionen till servicen och återanvänder dem. Våra nya apparater möjliggör en hög kvalitet och snabb cirkulation då vi servar och slipar verktyg, vilket även kan ses i vårt företags ekonomi. På hösten kommer vi att investera i en ny slipmaskin och lansera vårt eget varumärke för specialverktyg.

 

ProGrinding AM Oy:s Mika Sorsa, Antti Oinonen, Anniina Sorsa och Juho Heromaa väljer slipskiva för slipning av ett verktyg tillsammans med en tekniker från Walter-bolaget. (Bild: Ideal mainos)

 


Regional information


Genvägar

Uppdaterad: 05.10.2022