Navigeringsmeny
POP Tukea ICT-alalta työttömäksi jääneille Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) hankkeilla

Tukea ICT-alalta työttömäksi jääneille Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) hankkeilla

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnetään rahoitusta työllisyyden kehittämiseksi alueilla ja toimialoilla, jotka ovat kohdanneet rakennemuutoksen talouden ja toimialan globaalistumisen vuoksi. Suomessa EGR-rahoitusta on EU:lta hakenut työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeiden hallinnoinnista vastaavat ELY-keskukset ja palveluiden tarjoamisesta TE-toimistot. Osa hankkeista toimii valtakunnallisesti.   

EGR-rahoitteiset palvelut ovat käytännössä normaaleja TE-toimiston palveluita, joita räätälöidään ja kohdennetaan erityisesti hankkeen kohderyhmän tarpeisiin.  EGR-hankerahoituksen mahdollistamana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa työskentelee kaksi asiantuntijaa ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa hankesuunnittelija.  Lisäksi EGR-rahoituksen turvin mm. ostetaan työvoimakoulutusta, tehdään osaamis- ja palvelutarvekartoituksia ja tiedotetaan hankkeiden kohderyhmiä TE-toimiston palveluista.

Hankkeet

Pohjois-Pohjanmaalla on parhaillaan käynnissä Nokia 3 EGR-hanke, joka jatkuu 22.11.2018 asti. Aiemmin päättyneitä EGR-hankkeita ovat Broadcom -hanke (päättyi 30.1.2017) ja Ohjelmistoalan hanke (päättyi 12.6.2017). Valmisteilla on lisäksi Kaupan alan valtakunnallinen EGR-hanke.

Lisätietoa:

Ryhmäpäällikkö Eine Kela, eine.kela(at)ely-keskus.fi, p. 0295 038 227
EGR-suunnittelija Sara Lauri, sara.lauri(at)ely-keskus.fi, p. 0295 038 560

På andra webbplatser