Navigeringsmeny
Koordinaatio – Työvoimapoliittiset toimet Pohjois-Pohjanmaalla

Koordinaatio – Työvoimapoliittiset toimet Pohjois-Pohjanmaalla (ESR)

Koordinaatiohanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varoja Pohjois-Pohjanmaalla. Mikäli ESR:n osarahoittama kehittämishanke edellyttää käytettäväksi julkisia työvoimapalveluita, koordinaatiohanke perustaa teknisluonteisen rinnakkaishankkeen, jonka kautta hallinnoidaan työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja. ESR-toiminnassa tukikelpoisia työvoimapalveluita ovat palkkatuki, työvoimakoulutus ja valmennus.

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on myös tukea yhteistyötä ja synergiaa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskusten yhteisellä suuralueella ja hahmottaa työvoima-palveluiden kokonaisuutta yhteistyössä suuralueen ELY-keskusten ja TE- toimistojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisäksi tukea verkostojen muodostumista ja yhteistyötä suuralueen eri toimijoiden välillä työllisyyden hoitamisessa.

Rinnakkaishankkeiden myötä tavoitteena on työvoimapalveluihin osallistuvien nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen ja myötävaikuttaminen kohderyhmän työllistymiseen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työvoiman saatavuuteen.

Hallinnollisten tehtävien lisäksi keskeisiä työvoimapalveluihin liittyviä toimenpiteitä ovat koulutuksien ja valmennuksien suunnittelu ja hankinta, yhteistyö kehittämishankkeen, kouluttajien sekä TE-toimiston kanssa sekä yhteistyö ja yhteensovitus kansallisen hankinnan (työvoimakoulutus ja valmennukset) kanssa.

Hanke kuuluu ESR:n toimintalinjaan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja se on rahoitettu kokonaan ESR-tuella.

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Tuomas Koskela, tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 038 506