Navigeringsmeny
Beslut om sanering av förorenad mark

Beslut om sanering av förorenad mark

NTM-centralerna fattar beslut om sanering av förorenade markområden I dessa ges bestämmelser om hur saneringen ska utföras.

Man kan börja sanera förorenade markområden på de villkor som nämns i miljöskyddslagen genom att göra en anmälan till NTM-centralen.

Läs mer:


Regional information


Ta kontakt