Navigeringsmeny
Pienestä isommaksi ja vahvemmaksi

Pienestä isommaksi ja vahvemmaksi

Verkostoitumista ja apua liiketoiminnan kehittämiseen pienyrittäjille

Yrittäjän työ voi olla tavanomaisena arkenakin yksinäistä ja henkisesti raskasta. Koronan mullistama kevät ei ole juuri helpottanut tätä, ja se on lisäksi nostanut pinnalle myös monen yrityksen kehittämisen tarpeet. Moni pienyrittäjä tietää, että liiketoiminnassa olisi kehittämisen paikkoja, mutta usein niiden kohdalla on vaikea tietää mistä aloittaisi.

Pienestä isommaksi ja vahvemmaksi -toiminnan tarkoitus on auttaa yrittäjiä kehittämään liiketoimintaansa. Toiminta koostuu kahdesta elementistä, jotka tarjotaan kaikille osallistuville yrittäijlle:

1) Verkostoituminen. Yrittäjiä tuodaan yhteen muodostamalla 5-10 hengen yrittäjäryhmiä, joissa haasteista ja kehitysideoista voi keskustella luottamuksellisesti muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Yrittäjät voivat myös jakaa omia hyviä käytänteitään toistensa auttamiseksi.

2) Palvelumuotoilu. Ostopalveluina hankittavat business trainerit auttavat yritysryhmiä vastaamaan juuri heidän yritystensä kehittämistarpeisiin. Tavoitteena on antaa konkreettista apua yritysten olemassa oleviin ongelmiin.

Hanke on suunnattu erityisesti pienyrittäjille ja mikroyrittäjille, olivatpa he miltä alalta tahansa. Toimintaan voi hakea mukaan riippumatta siitä, onko hakenut tai saanut koronatilanteen hoitoon liittyviä tukia tai osallistunut muuhun koronakriisin jälkihoitoon tarkoitettuun hanketoimintaan.

Hae mukaan

Voit hakea mukaan Pienestä isommaksi ja vahvemmaksi -hankkeeseen tämän lomakkeen kautta. Keräämme lomakkeen avulla taustatietoja, jotka auttavat meitä hyvien yrittäjäryhmäkokoonpanojen löytämisessä. Olemme sinuun yhteydessä myös puhelimitse lomakkeen lähetettyäsi.

Yrittäjäryhmiä muodostetaan sitä mukaa, kun samoista kehityskohteista kiinnostuneita yrittäjiä löytyy. Ryhmät tapaavat ohjatusti 6-8 kertaa syksyn 2020 aikana ja vapaamuotoisesti tämän lisäksi niin usein, kuin yrittäjät itse haluavat ja hyödylliseksi kokevat. Riippuen siitä, missä valitut yritykset toimivat, tapaamisia voidaan järjestää joko kasvotusten tai etäyhteyksin.

Toiminta on yrittäjälle maksutonta. Osallistumista tapaamisiin edellytetään ryhmien pienen koon vuoksi. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Ota yhteyttä

Minuun voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä. Puhelimeen vastaan parhaiten arkisin klo 9-17.

Elina Uutela
Projektipäällikkö
Pienestä suuremmaksi ja vahvemmaksi -hanke
elina.uutela@ely-keskus.fi
Puh. 0295 037 017

From small to larger and stronger

Peer networks and help for business development for small and medium business owners

The work of an entrepreneur can be quite lonely and demanding on regular basis, and the year shaped by COVID-19 pandemic hasn't made it any easier. Quite the contrary: it has lift up the need for business development in many companies. Small and medium business owners are often quite aware of their business development needs, but sometimes it's hard to know where to start from and where to get the know-how.

From small to larger and stronger project is built to help entrepreneurs to develop their businesses. The project consists of  two elements available for all entrepreneurs who take part in the project:

1) Peer networking. Groups of 5-10 business owners are formed to create safe spaces where entrepreneurs can discuss their problems confidentially with other people in the same situation. At the same time, entrepreneurs share their own skills and experiences to support each other.

2) Service design. Separately hired Business trainers help entrepreneurs in these smaller peer network groups to tackle their challenges. The goal is to come up with concrete solutions for the actual problems businesses are facing during these difficult times.

The project is especially meant for micro-entrepreneurs and small business owners from any industry whatsoever. There are no specific criteria for the people taking part apart from being from the area of Lapland and owning a small or medium business. 

Apply now

You can apply via this form. We use the form to gather background information that helps us form the best possible combinations for the peer groups. After you have applied, we will call you to discuss the situation of your business further.

The peer groups are formed whenever we find a good combination of entrepreneurs to meet. Groups will meet 6-8 times during fall 2020 with designed schedule and program, but they can of course stay in touch and meet each other outside these formal meetings as much as they please. The meetings are organized online or offline depending on where the members of the group are located at.

It doesn't cost anything to take part in the project. We expect active participation due to the small size of the peer groups. The project is funded by European Social Fund and organized by Lapland's Centre for Economic Development, Transport and the Environment.

Contact

Don't hesitate to take contact with any further questions regarding the project. You can reach me via phone on weekdays between 9-17 and whenever via email.

Elina Uutela
Project Manager
From small to larger and stronger project
elina.uutela@ely-keskus.fi
0295 037 017