Palvelut aiheittain

 • Yritykset - rahoitukset ja avustukset
 • Yritykset - luvat ja ilmoitukset
 • Yritykset - muut palvelut
 • Maaseutu - rahoitukset ja avustukset
 • Maaseutu - luvat
 • Kalatalous - rahoitukset ja avustukset
 • Kalatalous - luvat ja ilmoitukset
 • Kalatalous - muut palvelut
 • Liikenne - rahoitukset ja avustukset
 • Liikenne - luvat, ilmoitukset ja lausunnot
 • Työn palvelut
 • Työ - hankerahoitukset
 • Työ - avustukset ja korvaukset
 • Työ - muut palvelut
 • Työ - maahanmuuttoon liittyvät palvelut
 • Ympäristö - avustukset ja korvaukset
 • Ympäristö - luvat ja ilmoitukset

Yrityksen rahoitukset ja avustukset

Finansiering och understöd

Tillstånd och anmälningar

Utbildningstjänster

Landsbygdsnäringarnas finansiering, understöd och ersättningar

Landsbygdsnäringarnas tillstånd

Understöd och ersättningar för fiskerihushållning

Tillstånd och skyldigheter för fiskerihushållning

Understöd och ersättningar för trafik

Tillstånd, anmälningar och utlåtanden för trafik

Tjänster för arbete och invandring

Arbetsrelaterad finansiering, bidrag och ersättningar

Tjänster för lönegaranti

Utbildning och rådgivningstjänster för arbete

Tjänster för invandring

Understöd och ersättningar för miljö

Anmälan och ansökan för miljö