Palvelut aiheittain

 • Yritykset - rahoitukset ja avustukset
 • Yritykset - luvat ja ilmoitukset
 • Yritykset - muut palvelut
 • Maaseutu - rahoitukset ja avustukset
 • Maaseutu - luvat
 • Kalatalous - rahoitukset ja avustukset
 • Kalatalous - luvat ja ilmoitukset
 • Kalatalous - muut palvelut
 • Liikenne - rahoitukset ja avustukset
 • Liikenne - luvat, ilmoitukset ja lausunnot
 • Työn palvelut
 • Työ - hankerahoitukset
 • Työ - avustukset ja korvaukset
 • Työ - muut palvelut
 • Työ - maahanmuuttoon liittyvät palvelut
 • Ympäristö - avustukset ja korvaukset
 • Ympäristö - luvat ja ilmoitukset

Yrityksen rahoitukset ja avustukset

Finansiering och understöd

Tillstånd och anmälningar

Utbildningstjänster

Finansiering, understöd och ersättningar för landsbygdsnäringar

Tillstånd för landsbygdsnäringar

Understöd och ersättningar för fiskerihushållning

Tillstånd för fiskerihushållning

Understöd och ersättningar för trafik

Tillstånd, anmälningar och utlåtanden för trafik

Tjänster för arbete och invandring

Finansiering, understöd och ersättningar för arbete

Tjänster av lönegaranti

Utbildning och rådgivningstjänster för arbete

Tjänster för invandring

Understöd och ersättningar för miljö

Tillstånd och anmälningar för miljö