Navigeringsmeny
NaturVention Oy

NaturVention Oy – Moder Natur ingår i teamet som utvecklar inomhusluften

NaturVention Oy fick sin början av ett allt vanligare problem med inomhusluft som är skadlig för hälsan. Aki Soudunsaari, en av företagets två grundare, led av obehagliga symptom inomhus i skolan där han arbetade som lärare. Utomhus lättade symptomen. På en innovationskurs på universitetet funderade han tillsammans med sin studiekompis Niko Järvinen på om man kunde vända på problemet och göra det till en möjlighet. Företaget, som grundades 2011, sysselsätter nu 24 experter inom olika områden och håller snabbt på att internationaliseras.

Sektorsövergripande kompetens och mikrober

Niko hade erfarenhet av rengöring av avloppsvatten med hjälp av mikrober. Fenomenet kallas biotransformation. Tänk om man kunde utnyttja mikroberna som lever i växternas rotsystem för att rengöra inomhusluften genom att bryta ner de skadliga föreningarna till näringsämnen?

Innan idén blev en fungerande innovation behövdes sektorsövergripande kompetens. Aki och Niko samlade ett team som bestod av experter inom IT-applikationer, biologi och hälsovetenskap. Moder Natur deltog i teamet genom att ge växterna förmågan att utnyttja mikrobernas funktion, som utvecklats under flera miljoner år. För att odla grönväggen valdes en aktiv vattenodlingsteknik som NASA utvecklat på 70-talet.

Förmåga att ta risker och understöd för utvecklande

En produkt som grundade sig på biotransformation och som var mycket mer effektiv än traditionella grönväggar var i prototypskede och testresultaten var utmärkta. Målet var att skapa en lösning som kunde patenteras i sin helhet och för vilken man skulle ansöka om internationellt patent.

– NTM-centralens tjänstemän hade förvånande mod och vision för uppfinningens kommersialiseringsmöjligheter, säger Soudunsaari. Det första understöd för utvecklande av företag beviljades då företaget grundades 2011. Ett stort tack går till NTM-centralen för deras mod. Utan deras stöd skulle vi inte vara där vi är idag.

Efter att det första projektet lyckats väl beviljade NTM ett andra understöd för skapandet av en förmånligare, snabbare, service- och miljövänligare produktionsmetod. Understödet gjorde det möjligt att skapa en högklassig produkt med bättre skalbarhet för internationell distribution.

Stor förfrågan på andningsmarknaden

En undersökning som gjorts av Östra Finlands universitet visar att tack vare Naturbo™-teknologin som NaturVention patenterat kan produkterna rena inomhusluften 129 gånger effektivare än vanliga växter och grönväggar. Produkterna används redan i ca 130 finländska skolklasser samt i ett par hundra affärsutrymmen, kontorsutrymmen och övriga offentliga utrymmen.

Man har även gjort leveranser till Moskva och S:t Petersburg, och målet är att hitta partners i synnerhet i London, Mellanöstern och Kina. Efterfrågan och intresset ökar hela tiden, i synnerhet i världens storstäder där utomhusluftens kvalitet är låg på grund av föroreningar. En naturenlig inomhusluft erbjuder en lättnad i utrymmen där människor spenderar största delen av dygnet.

Ny produktlansering i mars 2015

Just nu rekryterar NaturVention Oy aktivt nya experter i synnerhet för uppdrag inom handeln. Det viktigaste steget inom den närmaste framtiden är varumärket Naava Smart som fört ut den rena finländska luften på den internationella marknaden och som lanserades under ett evenemang i Helsingfors den 25 mars.

Grönväggen Naava Smart kombinerar den senaste teknologin för inomhusluft med skandinavisk designkompetens. Experter inom både vetenskap och konst har deltagit i dess utformning. Naturbo™-teknologin i produktens kärna optimerar inomhusluftens kvalitet genom artificiell intelligens som kan identifiera olika saker i både inomhus- och utomhusluften. Ändamålsenlighet, lätthanterlighet och de naturliga elementens unika inverkan på människans fysiska och psykiska välmående kombineras på ett helt nytt sätt.

 

Kommunikationschef Eeva Niemelä samt företagarna Aki Soudunsaari och Niko Järvinen brevid en grönvägg..

NaturVention Oy på väg ut i världen för att förbättra inomhusluften. På bilden kommunikationschef Eeva Niemelä samt företagarna Aki Soudunsaari och Niko Järvinen. (Bild: Teemu Granström)


Regional information


Genvägar

Uppdaterad: 05.10.2022