Navigeringsmeny
Övriga beslut enligt miljöskyddslagen

Övriga beslut enligt miljöskyddslagen

Enligt miljöskyddslagen måste man göra anmälan om vissa åtgärder som orsakar olägenheter för miljön till miljötillståndsmyndigheten eller till tillsynsmyndigheten. NTM-centralen fungerar som tillsynsmyndighet exempelvis när verksamhet som orsakar buller och skakningar sträcker sig över flera kommuners område.

Läs mer:


Regional information


Ta kontakt

Uppdaterad: 21.11.2023