Navigeringsmeny
Övriga beslut enligt miljöskyddslagen

Övriga beslut enligt miljöskyddslagen

Enligt miljöskyddslagen måste man göra anmälan om vissa åtgärder som orsakar olägenheter för miljön till miljötillståndsmyndigheten eller till tillsynsmyndigheten. NTM-centralen fungerar som tillsynsmyndighet exempelvis när verksamhet som orsakar buller och skakningar sträcker sig över flera kommuners område.

Läs mer:


Regional information


Ta kontakt
  • Kundservice för miljöfrågor
    0295 020 901 mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta)
    ​​​​​kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
  • Obs.! Stängt 28.9.2021.