Navigeringsmeny
Messuavustus sv

Exhibition Explorer för SM-företags gemensamma internationella mässprojekt

Business Finlands Exhibition Explorer är avsett för finländska SM-företags gemensamma internationella mässprojekt, som

  • gör exportstrukturen mångsidigare,
  • främjar företagets och nya innovationers inträde på marknaden,
  • i övrigt främjar företagets internationalisering och internationella konkurrenskraft.
  • förbättrar färdigheten att internationaliseras hos företag som håller på att inleda exportverksamhet,
  • främjar påbörjandet av ny exportverksamhet eller öppnande av ett nytt marknadsområde,
  • ökar exporten till företagets gamla marknadsområden.

Exhibition Explorer (businessfinland.fi)


Regional information