Navigeringsmeny
Markkinakohtaiset ohjelmat sv

Program för enskilda marknader

Utöver en internationaliseringsplan behöver företaget kunskap om marknaden, konkurrenter och produkter. NTM-centralen hjälper kunden att hitta rätt informationskällor. Landsspecifika beskrivningar och landsspecifik marknadsinformation finns på Team Finlands webbplats.


Regional information