Navigeringsmeny
Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuki

Coronastöd till företag på landsbygden, primärproduktion och fiskeriföretag

Understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin - ansökningstiden inleddes 18.5.2020

 


Regional information