Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Invandring - ingressi

Invandring

NTM-centralerna sköter på regional nivå uppgifter som gäller invandring, integration och goda etniska relationer.

NTM-centralernas uppgifter i anslutning till invandraring omfattar bland annat:

  • att planera och styra arbetet med att integrera invandrare
  • att styra och råda kommunerna i frågor som gäller mottagning av flyktingar samt att ingå avtal med kommunerna om anvisning av flyktingar till kommunerna och främjande av deras integrering.
  • att utfärda regionala riktlinjer för arbetstillstånd för utländsk arbetskraft
  • att främja etnisk jämlikhet och icke-diskriminering.

Arbets- och näringsministeriet svarar för den funktionella styrningen av invandrarärenden.

Den administrativa koordineringen av uppgifter som gäller invandring och integrering har samlats hos sju NTM-centraler. Invandringskontaktpersonerna vid alla femton NTM-centraler betjänar kunderna och samarbetspartnerna inom sitt eget område i invandringsärenden.

Arbets- och näringsbyråerna svarar för att ordna åtgärder och tjänster som främjar och stöder integration för invandrare som är registrerade som arbetssökande.

Mer information om invandring, integration och mottagande av flyktningar hittar du på webbplatsen integration.fi. Webbplatsen upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet.

Kapslade applikationer

Regional information


Regional information

Työvoiman maahanmuutto - Satakunta

Vuoden 2010 alusta maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien tehtävien koordinointi koottiin seitsemään ELY-keskukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi maahanmuuttoasioita Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueella. Molemmat ELY-keskukset kuitenkin palvelevat omaa aluettaan maahanmuuttoasioissa.

Satakunnan ELY-keskuksen toimialueen työlupa-asiat käsitellään keskitetysti Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa.

Satakunnan TE-toimiston EURES-palvelut neuvovat EU- ja ETA-alueen työntekijöiden rekrytointiin liittyvissä asioissa.