Navigeringsmeny
M-Files Oy

M-Files Oy – En enkel vision gav en mångfaldig tillväxt

M-Files Oy:s vd Miika Mäkitalo började arbeta för företaget 2010 i och med ett NTM‑centralens projekt. Då hade företaget redan koncentrerat sig på kompetens inom IT‑branschen i 10 år. Då den internationella verksamheten ökade såg man ett behov att satsa mer på affärsverksamhetskompetens och ledarskapsmetoder, vilket löstes av NTM‑centralens understöd för utvecklande av företag.

Vision: ett enkelt sätt att hitta, dela och följa upp filer

Dokumenthanteringsprogrammet M-Files föddes helt enkelt ur en vision: inom företagsvärlden var det ett problem att hitta, dela och följa upp filer och olika filversioner. På marknaden fanns bristfälliga applikationer för detta, men genom att lösa dessa problem kunde man uppnå mätbar nytta för produktiviteten.

Nuförtiden är M-Files ett programvaruföretag som erbjuder ett helt nytt förhållningssätt till informationshantering. Traditionellt har man hanterat information i olika mappar. M-Files lösning närmar sig ämnet genom metadata, vilket gör att det inte längre har någon betydelse var informationen befinner sig. Slutanvändarens behov finns i produktutvecklingsarbetets kärna, eftersom det enda som avgör är om kunden har nytta av systemet eller inte.

Då M-Files första version gavs ut 2005 växte den internationella verksamheten av sig själv genom webbplatsen, och snart hade företaget massor med kunder utanför Finland. 2009 grundades ett dotterbolag i USA. Visionen fungerade som en bra guide för verksamheten, men den växande organisationen och den mer internationella affärsverksamheten började även kräva att man utvecklade affärsverksamhetskompetensen och ledarskapsmetoderna.

Rekryteringar är en knäckfråga för växande företag

Då M-Files fick NTM-centralens understöd för utvecklande av företag hade företaget över 30 anställda. Det snabbt växande företaget hade ett stor behov av att rekrytera ny personal. Inom bolaget visste man att felrekryteringar blir dyra: man förlorar pengar, tid och möjligheter, och samtidigt kan företagets stämning förändras. Det är även alltid en investering att anställa ledarskapskompetens. Inte ens de bästa strategier, årsplaner eller ledarskapsmodeller åstadkommer ett omedelbart kassaflöde.

Miika Mäkitalo, som är doktor i produktionsekonomi och som arbetat som trafikchef på Trafikverket, kände till bolaget från förut och hade tidigare framgångsrikt ansvarat för en årsbudget om över hundra miljoner euro och en stor IT-projektportfölj. Han anställdes för att ansvara för M-Files strategi och dess tillämpning samt att leda finansieringen, administrationen och personalärenden.

– Vi har hållit igång tillväxten, konstaterar Mäkitalo. Ifjol växte M-Files med 76 %. Omsättningen har överstigit 22 miljoner euro och företaget anställer nu 260 personer, varav 180 i Finland, 75 i Förenta Staterna och 5 på Brittiska öarna.

Mod, framgångsvilja och banbrytaranda finns fortfarande

M-Files siktar fortfarande på framtiden. Visionen är att ändra på vad världen tänker om informationshantering. Informationshantering med mobilapparater är för tillfället det område där föregångarskapen och kompetensen mäts.

– Det är fint att Gartner, det multinationella forsknings- och konsultföretaget för informationsteknologi, redan placerar M-Files bland med världens ledande informationshanteringsföretag på internationella ranking-listor, säger Mäkitalo. Just nu är det fast i oss själva vad vi kan bli.

– Desto bättre erfarenheter våra kunder har, desto bättre går det för oss. Mäkitalo syftar på case-rapporter som Nucleus Research ifjol gjorde om det amerikanska ingenjörsföretaget Booth & Associates, som övergick till att använda M-Files informationshanteringssystem. Rapportens resultat visade att Booths årliga ROI (Return on Investment) var nästan 400 % och projektets payback period (tiden som det tog innan kostnaderna återhämtats) var endast 4 månader.

 

– Fastän IT-branschen som känt har en låg medelålder är medelåldern hos oss 36–38, så det är inte mera fråga om något tonåringspyssel, skrattar Jussi Salmi, direktör för försäljningen i Norden (t.v.) och vd Miika Mäkitalo. (Bild: Janne Leuhtonen)

 


Regional information


Genvägar

Uppdaterad: 10.09.2015