Navigeringsmeny
Asioi verkossa

E-tjänster och blanketter

E-tjänster och blanketter enligt ämne

NTM-centralernas användning av gemensamma e-tjänster och blanketter enligt ämne försnabbar handläggningen av ditt ärende, eftersom det styrs direkt till rätt system:

Om ovan nämnda e-tjänster eller specifika blanketter för ärendet inte finns, använd någondera av de allmänna ärendeblanketterna nedan för den officiella ärendehanteringen.

Genom att använda den elektroniska blanketten förkortas handläggningstiden för ärendet. Ärendet skickar en kvittering på att ärendet har skickats till den e-post som kunden har meddelat.

Tillsammans med blanketten kan man skicka elektroniska dokument som bifogade filer (max 50 Mt). Om du har många bilagor, kan du skicka dem i flera omgångar. Bilagorna rekommenderas att skickas i PDF-format.

Endast ett ärende/blankett.

Allmän ärendeblankett för privatpersoner

NTM-centralernas/UF-centrets/TE-byråernas allmänna ärendeblankett för företag, föreningar, verksamhetsutövare, kommuner och myndigheter


Regional information