Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Datasystemet för trafiktillståndsregistret (VALLU) - ingressi

Datasystemet för trafiktillståndsregistret (VALLU)

I EU:s förordning om trafikidkare (EG 1071/2009) artikel 16 föreskrivs om ett riksomfattande elektroniskt register över företag med landsvägstransporter som respektive medlemsstat ska upprätthålla. I det riksomfattande registret ska medlemsstaten spara åtminstone de uppgifter som nämns i förordningen över alla de företag som den behöriga tillståndsmyndigheten har beviljat tillstånd att idka landsvägstransporter. I förordningen ställs som ett mål att vissa uppgifter även skulle finnas offentligt tillgängliga, för att transportföretagens kunder ska kunna kontrollera att företagen har behörigt tillstånd.

Det nationella registret över trafiktillstånd (VALLU) upprätthålls och används av Transport- och kommunikationsverket Traficom och NTM-centralerna. VALLU inkluderar trafikidkar- och tillståndsvisa uppgifter över varje företag som idkar gods-, taxi- och kollektivtrafik i Finland. Registeransvarig är  Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Det riksomfattande systemet för registret över trafiktillstånd (VALLU) kan tills vidare användas bara på finska. Sökanvisningar (på finska)


Regional information


ta kontakt

Ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. På sommaren från 2.7. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

 

På andra webbplatser