Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

NTM-centralernas kundtjänst

Coronaviruset påverkar även NTM-centralernas kundtjänst. Enligt THL:s och Regionförvaltningsverkets anvisningar och rekommendationer undviker vi enligt möjligheter att umgås och att ordna evenemang för att hejda smittspridning. Vår elektroniska kundtjänst är öppen 24/7.

Noggrannare tilläggsuppgifter i ärendet fås av NTM-centralen i ditt område:

Företagstjänster i coronasituationen

 

Företag Finland

Ekonomihjälpen hjälper företag med betalningssvårigheter

I rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen finns också anvisningar om hur man ska gå till väga i situationer som coronakrisen orsakat för företagsverksamheten.

FöretagsFinland-telefontjänsten ger råd till nya och befintliga företag i olika skeden av företagsverksamheten.

NTM-centralernas företagartjänster stöder företag flexibelt och intensifierat

NTM-centralernas företagartjänster, alltså utvecklingsstöd till företag, utvecklingsunderstöd för företagens verksamhetsmiljö, regionalt transportstöd och utvecklingstjänster för företag, kan sökas normalt. Även beviljande och utbetalning av understöd fungerar normalt.


Regional information