Yrittäjille apua koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin sv - ingressi

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

NTM-centralernas kundtjänst

Coronaviruset påverkar även NTM-centralernas kundtjänst. Enligt THL:s och Regionförvaltningsverkets anvisningar och rekommendationer undviker vi enligt möjligheter att umgås och att ordna evenemang för att hejda smittspridning. Vår elektroniska kundtjänst är öppen 24/7.

Noggrannare tilläggsuppgifter i ärendet fås av NTM-centralen i ditt område:

Företagstjänster i coronasituationen: betalning och ändringsansökningar aktuellt

Coronafinansiering

NTM-centralernas finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset. Stöd har gått ut 8.6.2020. Utbetalning kan sökar fortfarande.

  • NTM-centralernas telefonservice 0295 024 800 mån kl. 12.00 - 15.00
  • Ansöker du om utbetalning? Läs anvisningar här:

Coronastöd till landsbygden och fiskeriföretag

Temporärt coronastöd till företag på landsbygden, primärproduktion och fiskeriföretag - Understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin - sök öppnades 18.5.2020.

Understöd till förplägnadsföretagen (keha-keskus.fi)

Tillfälliga understöd och gottgörelser till förplägnadsföretagen.


Företag Finland

Ekonomihjälpen hjälper företag med betalningssvårigheter

I rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen finns också anvisningar om hur man ska gå till väga i situationer som coronakrisen orsakat för företagsverksamheten.

FöretagsFinland-telefontjänsten ger råd till nya och befintliga företag i olika skeden av företagsverksamheten.

NTM-centralernas företagartjänster stöder företag flexibelt och intensifierat

NTM-centralernas företagartjänster, alltså utvecklingsstöd till företag, utvecklingsunderstöd för företagens verksamhetsmiljö, regionalt transportstöd och utvecklingstjänster för företag, kan sökas normalt. Även beviljande och utbetalning av understöd fungerar normalt. Priserna på analys- och konsulteringstjänster återställs 24.9.2020 till den nivå som rådde före förändringen så att dagspriset för analystjänsten till företaget är 220 euro (+ moms) och för konsulteringstjänsten 300 euro (+ moms). På de ansökningar om analys- och konsulteringstjänster som lämnats in senast 23.9.2020 tillämpas dock ännu den lägre prisnivån. Det nya priset gäller ansökningar som inletts 24.9.2020 och därefter.


Regional information