Navigeringsmeny
Kiintiöpakolaisten vastaanotto pienissä kunnissa

Mottagande av kvotflyktingar i små kommuner

Vilken liten kommun som helst kan använda processbeskrivningen för mottagande av kvotflyktingar som en modell som passar den egna kommunen. Processbeskrivningen beskriver kommunernas mottagningsarbete och innehåller de centrala åtgärderna i kommunens mottagningsprocess som kan vidtas vid flera olika skeden av integrationen. Åtgärderna i mottagandets olika skeden har antecknats i en minneslista för kommunen, men de anges inte nödvändigtvis i kronologisk ordning.

Processbeskrivningen innehåller aktörer, handlingar (blanketter och anvisningar) samt adresser till webbplatser som berör olika skeden och ämnen. Materialet innehåller exempel på arbetsuppgifter som tillhör personerna som utför kommunens mottagningsarbete, samt utkomstärenden i samarbetsanvisningarna mellan FPA och kommunen. Materialet innehåller också modeller till gyllene regler som enkelt kan redigeras för eget bruk och skrivas ut eller sparas på arbetsstationen. 

Frågor beträffande processbeskrivningen och uppdatering av beskrivningen: Tarja Tuononen, Invandrarexpert, NTM-centralen i Lappland, tarja.tuononen@ely-keskus.fi

Processbeskrivningen har utarbetats av OSKU-projektet i Lappland, som stöder invandrares flyttning till kommunerna och finansieras av AMIF. Projektet har som syfte att personer som beviljats uppehållstillstånd snabbare ska kunna flytta från flyktingförläggningarna till kommunerna. Projektet riktar sig till kommunernas, statsförvaltningens och flyktingförläggningarnas kontaktpersoner samt asylsökande som fått ett positivt beslut beträffande internationellt skydd. Projektet förvaltas av NTM-centralen i Egentliga Finland.


Regional information


Uppdaterad: 05.10.2022