Navigeringsmeny
Palvelumme

Klikkaamalla kuvakkeita löydät tarkempia tietoja palveluistamme.

Kiinni työelämään -hanke (ESR)

Työelämän sillanrakentaja

Kiinni työelämään -hanke

Hankkeen kohderyhminä ovat pidempään työtä hakeneet työnhakijat, maahanmuuttajat sekä nuoret, jotka tarvitsevat tukea silloin kun työtä, omaa alaa tai koulutuspaikkaa ei omin avuin löydy. Hankkeen asiakkaaksi voivat tulla myös ne TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaat, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Autamme  kuntouttavasta työtoiminnasta työelämään siirtyviä asiakkaita löytämään oman polkunsa avoimille työmarkkinoille.

Hankkeessa asiakas kulkee aktiivisesti tuettua hankepolkua kohti palkkatyösuhdetta. Tuki voi jatkua työllistymisen alkutaipaleelle auttaen pysyvän työsuhteen rakentumiseen.

Kohderyhmänä ovat myös eteläpohjalaiset yritykset. Autamme onnistuneen rekrytoinnin toteutumiseen tukemalla sekä hankkeen asiakasta että työnantajaa myös työsuhteen alkutaipaleella onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.                                                   

Verkostoyhteistyö on hankkeen yksi keskeinen toimintatapa. Teemme yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan alueen rekrytointiyritysten, TE-toimiston, kuntakokeilujen, kuntien työllisyyspalveluiden sekä eri järjestö- ja hanketoimijoiden kanssa.

Kiinni työelämään esite (pdf)

Toiminta-alue

Toimimme koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Viemme palvelua paikkoihin, joissa palveluja on tarjolla vähemmän. Yritysten rekrytointiongelmat korostuvat etenkin maakunnan reuna-alueilla, jonka vuoksi resurssien pääasiallinen kohdentaminen näiden kuntien alueille on tarkoituksenmukaista.

Kiinni työelämään (S21820) on ESR-osarahoitteinen hanke, joka toteutetaan ajalla 15.10.2019–31.12.2022.  

 Kiinni työelämään InstagramKiinni työelämään Twitter​​​​​​Kiinni työelämään Facebook