Navigeringsmeny
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - alueelliset investoinnit KES

Alueelliset investoinnit

Sillan betonilaudoitusta puretaan.

Väyläverkon suurten kehittämishankkeiden priorisointi tapahtuu valtakunnallisesti. Vuodesta 2021 edetään valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti. Se tulee määrittelemään, miten rahoitusta alueellisesti painotetaan.

Alueellisia investointihankkeita pyritään toteuttamaan ELY-keskuksille jaettavan perusväylänpidon rahoituksella. Lisäksi Väylä toteuttaa ELY-keskusten alueella tieverkon kehittämishankkeita ja erillisiä valtakunnallisia teemahankkeita. Nämä ovat eduskunnan erikseen päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Keski-Suomessa tällainen meneillään olevan hanke:

Väyläverkon suurten kehittämishankkeiden priorisointi tapahtuu valtakunnallisesti. Vuodesta 2021 edetään valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti. Se tulee määrittelemään, miten rahoitusta tieverkolliseti ja alueellisesti painotetaan. 

Vuonna 2020 käynnistyvät suurimmat hankkeet: 

  • Maantie 630 kevyen liikenteen rakentaminen välille Lintukangas-Rannilantie (Puuppola), Jyväskylä. Toteutus vuonna 2020. Hankerahoitus saatiin vuoden 2019 talousarviossa.

  • Valtatie 13 parantaminen Saarijärven Asemankannaksella. Toteutus vuonna 2020. Hankerahoitus saatiin vuoden 2019 talousarviossa.

  • Valtatie 18 Kukkumäen eritasoliittymän parantaminen, Jyväskylä. Toteutus vuosina 2020-2021, jos rahoituspäätös hankkeelle saadaan vuoden 2020 talousarviossa.

  • Maantie 16811 kevyen liikenteen järjestelyt Taipaleentiellä (Sumiainen), Äänekoski. Toteutus vuonna 2020. Hankerahoitus saatiin vuoden 2020 talousarviossa. Yhteisrahoitteinen hanke Äänekosken kaupungin kanssa.

Lisätietoa Keski-Suomen tienhankkeista