Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Nordic Hub

NordicHub - Smidiga tillväxtstigar för företagskunder

När de företagare som grubblar över internationaliserings- och tillväxtfrågor behöver hjälp tar de kontakt med
den närmaste experten på företagsstöd. Kvaliteten på den service som fås och det hur man hänvisas till fortsatt service beror i stor utsträckning på var företaget är beläget och hur väl rådgivaren känner till nätverket och stöddjungeln i fråga om tillväxt.

I pilotprojektet testas landskapets servicenätverks förmåga och vilja att producera tillväxt- och internationaliseringstjänster som är av avtalad kvalitet och lika för alla. Pilotprojektet omfattar de båda tvåspråkiga landskapen. Syftet med pilotprojektet är att hitta svaga punkter och brister i servicekedjorna samt att söka lösningar för att avhjälpa bristerna i servicekedjorna.

Målet för pilotprojektet är att trygga förutsättningarna för företagsverksamhetens tillväxt i landskapet. Till sådana hör stödet till företag som inleder sin verksamhet, utvecklingstjänsterna för företag, tillgången på arbetskraft, rekryteringstjänsterna, identifiering av kompetensflaskhalsar, utveckling av kompetensen, främjande av välbefinnandet i arbetet och av produktiviteten samt ökat samarbete mellan aktörerna.
Som plattform för pilotverksamheten utnyttjas den existerande, för alla gemensamma nätverksplattformen NordicHub. NordicHub är en nationell kompetenshub, som koordineras av Viexpo-enheten vid NTM-centralen i Österbotten och som specialiserar sig på nordisk och internationell affärsverksamhet med fokus på export.

Mer information om pilotprojekten:

  • Vesa Kojola, 0295 028 579, vesa.kojola(at)ely-keskus.fi
  • Henrik Broman, 0295 028 545, [email protected]
Kapslade applikationer

Regional information


Uppdaterad: 14.05.2019