Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Keinoälyllä kustannustehokkuutta

Kostnadseffektivitet genom artificiell intelligens (AI)

Målet med pilotprojektet är att ytterligare stärka informationsledningen genom att sammanslå myndigheternas interna och externa offentliga stordata där AI-algoritmen ger sannolikheter för när det är rätt tidpunkt att kontakta kunden och hjälper i förutseendet av kompetensbehov. Med hjälp av artificiell intelligens analyseras avvikande förändringar i företagens beteende på makronivån. Bland den tillgängliga informationen söks bristande punkter i verksamheten eller likheter. Sådana kan vara t.ex. positiva beslut, ovanliga investeringar, betalningsstörningar, personbyten, rekryteringsbehov eller exceptionella crm-anteckningar som TF-experten gjort. Idén är att sammanslå myndigheternas interna och externa offentliga stordata där AI-algoritmen ger sannolikheter för när det är rätt tidpunkt att kontakta kunden och hjälper i förutseendet av kompetensbehov.

Mer information om pilotprojektet:

  • Vesa Kojola, tfn 0295 028 579, vesa.kojola@ely-keskus.fi
Kapslade applikationer

Regional information