Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Pirkanmaan pilotti

Pirkanmaan kasvupalvelupilotti

Pirkanmaan pilotissa yhdistetään olemassa olevia resursseja sekä hyödynnetään laajasti osaamista

Pirkanmaan alueellisen kokeilun kuntien, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja maakuntauudistuksen toimijat ovat päättäneet selvittää mahdollisuutta muodostaa sopimuksellisia alustoja, joilla järjestetään ja tuotetaan palveluja yhteisille asiakasryhmille. Tavoitteena on ulottaa neuvottelut kaikkiin Pirkanmaan kuntiin.

Pirkanmaan alueellisen kokeilun kuntien, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja maakuntauudistuksen toimijat ovat päättäneet selvittää mahdollisuutta muodostaa sopimuksellisia alustoja, joilla järjestetään ja tuotetaan palveluja yhteisille asiakasryhmille.

Tavoitteena on ulottaa neuvottelut kaikkiin Pirkanmaan kuntiin

Strategisina tavoitteina monialaisessa yhteistyössä ja kasvupalvelujen pilotoinnissa on aikaansaada toimiva ja asiakaslähtöinen työllisyyden hoidon kokonaismalli, jossa tunnistetaan eri toimijatahojen intressit yhteisen asiakaskohderyhmän osalta sekä käytetään olemassa olevat resurssit tehokkaasti. Kehitettävillä alustoilla asiakkaat saavat käyttöönsä julkisten kasvupalvelujen sekä sote ja elinvoimajärjestäjien vaikuttavat ja yhteensovitetut palvelut sekä yksityisten palveluntuottajien innovatiiviset ratkaisumallit.

Toiminnallisena tavoitteena on sekä pilotoida asiakkaiden palvelujen organisointia maakunnassa yhdessä kuntien kanssa, että kehittää ja avata kasvupalvelumarkkinoita yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Pirkanmaan kasvupalvelupilotin suunnittelussa on tunnistettu kolmannen sektorin rooli ja osaaminen matalan kynnyksen työtilaisuuksien tarjoajina.

Monialaiseen palvelutarvearvioon ohjautuu tarpeen perusteella yhteisiä asiakkaita. Palvelutarvearvion tekemisessä hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja moniammatillisia asiantuntijaverkostoja. Lisäksi voidaan hyödyntää palvelutarvearvion todentamiseen suunnattuja muita palveluja. Monialaisessa palvelutarvearviossa ohjataan asiakas ensisijaisen palvelutarpeen perusteella TE-palveluihin, kuntien työllisyyspalveluihin, koulutuspalveluihin sekä sote ja kuntoutuspalveluihin (KELA). Pirkanmaan kasvupalvelupilottiin ohjataan työllistymisvaiheessa olevia asiakkaita, joiden tarpeena on JTYP-lain mukaiset palvelut.

Järjestäjä-tuottaja pilotin aikana opetellaan uusia rooleja sekä palvelujen yhteiskehittämistä. Palveluntuottajat kutsutaan mukaan suunnittelemaan ja kehittämään tulevia kasvupalveluja. Pilotin aikana tullaan tekemään järjestämissuunnitelma ja mallintamaan järjestämisen prosessia. Tavoitteena on kehittää kasvupalveluiden markkinoita erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevan kohderyhmän osalta. Siirrytään yksittäisistä palveluista (valmennukset, työ- ja toimintakyvyn kartoitukset, uraohjaus jne.) isompaan ohjelmalliseen ja tulosperusteiseen malliin. Markkinoiden osaamisen halutaan hyödyntää laajasti. Palveluista maksetaan perusmaksun lisäksi tuloksista. Pilotissa vahvistetaan vaikuttavuutta palvelujen ostoissa.

Pirkanmaan strategisen kumppanuuden yhteistyömallia valmistellaan ja yhteiskehitetään asteittain syksyn 2018 aikana. Strategiset vaikuttavuustavoitteet yhteistyölle määritellään syys-lokakuun aikana. Toimintamalli otetaan asteittain käyttöön ja varsinainen alustojen toiminta käynnistyisi alkuvuonna 2019.

Järjestäjä-tuottaja pilotin suunnitteluvaihe on syksy 2018. Markkinavuoropuhelu ja yhteiskehittäminen ajoittuu syksyn 2018 ja alkukevään 2019 ajalle. Pilotin asiakaspalvelu alkaa suunnitelman mukaan keväällä 2019 (arvio 4/2019) ja päättyy 2020 vuoden loppuun. Pilotin toteutusaikatauluun vaikuttavat lainsäädännön (JTYPL muutos) eteneminen eduskunnassa sekä tietojärjestelmien käyttövalmius.

Yhteyshenkilöt

  • riikka.joutsensaari(at)ely-keskus.fi
  • irene.impio(at)te-toimisto.fi   
Kapslade applikationer

Regional information


Uppdaterad: 14.05.2019