Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Lapin pilotti

Lapin kasvupalvelupilotti

Osaajia yritysten tarpeisiin

Tavoitteet

 • Vastata työvoiman saatavuusongelmaan sekä synnyttää ja kehittää markkinoita.
 • Pilotoida kasvupalveluiden järjestämistä ja tuottamista sekä kehittää kasvupalveluita kumppaneiden ja palveluntuottajien kanssa.

Pilotin kautta haetaan uudenlaista tavoitteellista ja vaikuttavaa yhteiskehittämistä sekä tuotetaan asiakaslähtöisiä innovaatioita ja uusia ratkaisuja työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Yhteiskehittäminen on allianssityyppistä viiden kunnan kanssa, mutta varsinaiset yhteistyösopimukset tehdään keveämmällä menettelyllä. Myös muita Lapin kuntia osallistetaan kehittämiseen prosessin aikana.

Pilotissa arvioidaan yritysten palveluketjun toimivuutta sekä vastataan yhteiskehittämällä löytyneisiin tarpeisiin. Pilotin aikana arvioidaan prosessien toimivuutta ja jatkokehitetään siltä pohjalta.

Keinot

Yhteiskehittämisen tuotoksena toteutetaan viiden kunnan alueella (Keminmaa, Kemijärvi, Pello, Posio ja Rovaniemi) enintään 300 yritykselle ja 500-600 henkilöasiakkaalle kohdennettuja hankintoja, jotka sisältävät:

 • työnantajakontaktointia
 • rekrytointipalveluja
 • työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtauttamista (Suomi ja muu Eurooppa)
 • tukea henkilöstön ja työnhakijoiden osaamisen kehittämiseen
 • yritysten prosessien kehittämisen tukea
 • työelämän laadun ja tuottavuuden edistämistä

Hankinnat 1-2

 • Toteutetaan hyödyntämällä asiakaslähtöistä, innovatiivista hankintamallia.
 • Hankintamalli tarjoaa palveluntarjoajille pilottiympäristön uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun. Hankintaprosessi on alusta lähtien vahvasti toimittajia ja loppukäyttäjiä osallistava. Hankintaan mahdollisesti sisällytetään palvelusetelikokeilu.

Hankintojen toteutus

 • Markkinakartoitus palveluntuottajille, yrityksille, yrittäjäjärjestöille, oppilaitoksille ja kunnille
 • Tulosperusteiset, innovatiivisuutta tukevat hankintamallit
 • Selkeästi määriteltävissä olevat mitattavat tulokset, joissa arvion kohteena yritysten tarpeisiin vastaaminen

Yhteyshenkilöt

 • satu.huikuri(at)ely-keskus.fi
 • kaija.kukkola(at)te-toimisto.fi 
Kapslade applikationer

Regional information


Genvägar