Navigeringsmeny
Kasvupalvelupilotit

Kasvupalvelupilotit

ELY-keskuksissa ja TE-palveluissa on kevään 2018 aikana tehty suunnitelmat yli 20 erilaiseen pilottiin. Näistä 15 keskittyy henkilöasiakkaiden palveluihin, ja valtaosassa kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat. 
 
Muitakaan asiakasryhmiä ei ole unohdettu. Pilotteja on suunniteltu myös ammatinvalinta- ja uraohjauksen asiakkaille, alle 30-vuotiaille sekä kotoutuville maahanmuuttaja-asiakkaille. 

Kasvupalvelupiloteista neljä keskittyy yrityspalveluihin. Teemoina ovat mm. sujuvat ja tasa-arvoiset palvelupolut, yritysten rekrytointitarpeisiin vastaaminen ja yrityspalveluiden sopimusmallit. Lisäksi neljässä pilotissa keskitytään erityisesti yritysten työvoiman saatavuuteen. 

Tavoitteena on, että pilotit käynnistyvät alkuvuodesta 2019.  

Ajankohtaista pilottivalmistelussa 


Regional information