Navigeringsmeny
Kainuun TYPO-koordinaatio -hanke

Kainuun TYPO-koordinaatio -hanke

Euroopan sosiaalirahaston lipputunnus                      Vipuvoimaa EU:lta logo          

Kainuun ELY-keskuksen TYPO-koordinaatio-hanke hallinnoi työvoimapalveluihin käytettäviä ESR-varoja (työvoimakoulutus ja palkkatuki) Kainuun ELY-keskuksen alueella. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke toteutetaan 4/2015−10/2020.

Hankkeessa koordinoidaan ja tuetaan Kainuun ELY-keskuksen alueella hankittavien työvoimapalvelujen kokonaisuutta.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Kainuun alueen hanke- ja työllisyystoimijat, joiden kanssa hanke tekee yhteistyötä työllisyyden hoitamiseksi. Kainuun TYPO-koordinaatio-hanke tukee työllisyys- ja hanketoimijoiden verkostojen muodostumista ja yhteistyön syventymistä järjestämällä heille yhteistyöfoorumeita, tapaamisia ja koulutuksia.

Hankkeen välittömästi työvoimapalveluihin liittyviä toimenpiteitä ovat muun muassa työvoimakoulutusten suunnittelu ja hankinta yhteistyössä alueen muiden ESR-hankkeiden, kouluttajien, TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat alueen rinnakkaishankkeiden asiakkaat eli työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, kuten ikääntyvät, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vajaakuntoiset ja etniset vähemmistöt. Hankkeen tulokset syntyvät näin ollen myös Kainuun alueen ESR-rinnakkaishankkeissa toteutettavien työvoimapalveluiden vaikuttavuuden kautta.

Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Kainuun alueen ESR-rinnakkaishankkeiden kanssa:

Hankkeilla on myös rinnakkaishankkeet, joista rahoitetaan työvoimakoulutus ja palkkatukea.

 1. Tolokusti Sotkamossa -hanke, Sotkamon kunta
  1.8.2017–31.7.2019
  TL 3, erityistavoite nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
  Linkki hankkeen sivuille
 2. Elämää varten,  Kainuun Opisto
  18.6.2018–15.6.2020
  TL 3, erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
  Linkki hankkeen sivuille

 3. Suomussalmen Talentti -hanke, Suomussalmen kunta
  1.6.2018–31.12.2020
  TL 3, erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
  Linkki hankkeen sivuille

 4. Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA)-hanke, Kuhmon kaupunki (Kuhmon työvire)
  1.1.2019 - 31.12.2021
  TL 3, erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
   
 5. Työvoimaa Kainuun metsiin – MetsäRekry, Suomen metsäkeskus
  1.1.2019 - 30.6.2021
  TL 3, erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
   

Nyt jo päättyneet rinnakkaishankkeet:

 1. Hyvä arki -rinnakkaishanke, Kuhmon kaupunki ja Kuhmon työvire
  1.9.2016 –31.12.2018
  TL 5, erityistavoite työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
  Linkki hankkeen sivuille
   
 2. Kasvua Kainuuseen -hanke, Johdon ja henkilöstön kehittämisen rinnakkaishanke,
  Kainuun Etu Oy
  1.6.2015–31.3.2018
  TL 3, erityistavoite tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
  Linkki hankkeen sivuille
   
 3. Kuhmon Green Care -hanke, Kuhmon kaupunki
  18.5.2015–31.1.2018
  TL 5, erityistavoite työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
  Lisätietoa hankkeesta Kuhmon kaupungin sivuilla (Julkiset palvelut > Kuhmon Green Care)
   
 4. VÄLKE Välityömarkkinoiden kehittäminen -hanke, Kajaanin kaupunki
  8.6.2015–28.2.2017 
  TL 3, erityistavoite nuorten ja muiden huonossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen 
  Linkki hankkeen sivuille
   
 5. Kotokoulutuksen kehittäminen -hanke, Arffman Consulting Oy
  22.6.2015–31.12.2016
  TL 4, erityistavoite siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
  Lisätietoa hankkeesta
  Linkki hankkeessa kehitettyihin materiaaleihin

Kainuun TYPO-koordinaatio-hanke tekee tiivistä yhteistyötä myös Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskuksien vastaavien hankkeiden kanssa.

Lisätietoa Kainuun TYPO-koordinaatio hankkeen tapahtumista löydät sivulta:
Ajankohtaista hankkeessa

Lisätietoja:


Anja Pääkkönen, projektipäällikkö
anja.paakkonen@ely-keskus.fi , 029 502 3581


Merja Pyykkönen, suunnittelija
merja.pyykkonen@ely-keskus.fi, 029 502 3578