Navigeringsmeny

Yrityksen kehittäminen - Henkilöstöpalvelut - ingressi sv

Personaltjänster

Då personalens kompetens behöver utvecklas kan man arrangera utbildning i form av samanskaffningsutbildning.

Samanskaffningsutbildning

Ett företag eller någon annan arbetsgivare kan i samarbete med arbets- och näringsförvaltningen utbilda sina nuvarande eller nya arbetstagare. I denna samanskaffningsutbildning kan också blivande företagare eller företagare som deltar i samma utbildning tillsammans med sina anställda delta. Dessutom kan hyrda arbetstagare delta i utbildningen.

I samband med anskaffning av personal hjälper NTM-centralen till med samanskaffningsutbildning. I fråga om anskaffning av personal kan även arbets- och näringsministeriets tjänst platsanmälan underlätta personalanskaffningen. Här kan arbetsgivaren meddela om lediga arbetsplatser i företaget.

Om ditt företag överväger att skaffa utländsk arbetskraft får du hjälp av arbets- och näringsbyråernas EURES-tjänster. Mer information om uppehållstillstånd finns i arbets- och näringsbyråns avsnitt om arbetstillstånd. Jobblinjens telefonservice ger råd i frågor om rekrytering, personalutveckling och förändringar i arbetsgemenskapen.

TE-tjänsternas telefonservice ger råd i frågor om rekrytering, personalutveckling och förändringar i arbetsgemenskapen.

 


Regional information


Uppdaterad: 20.12.2022