Navigeringsmeny
Ferroplan Oy

Ferroplan Oy – Familjeföretagets resa från garaget till Asien

Ferroplan Oy är ett familjeföretag som grundades 1983 och som konstruerar och tillverkar transportörlösningar för stycke- och massgods som är kända för sin höga kvalitet. I början tillverkade företagare Pentti Patosalmi metallprodukter i sitt garage. I och med att efterfrågan ökade växte även företaget, och i samband med 30-årsjubiléet färdigställdes en tillbyggnad som byggts med NTM-centralens understöd för utvecklande av företag och som gav Ferroplans produktionshall en tredjedel mer utrymme.

Flexibilitet och effektivitet med understöd för utvecklande av företag

Marknader för Ferroplans prestationsdugliga, pålitliga och säkra transportörer har öppnats så långt bort som Fjärran Östern. I Finland har företaget redan nästan 50 anställda, och dotterbolaget SIA Ferroplan som grundades i Lettland 2005 sysselsätter 6 personer.

Understödet, som beviljades 2013, gav direkta fördelar för verksamheten. De större sammansättningsutrymmena i produktionshallens tredje skepp gjorde det möjligt att genomföra större projekt. Kundkretsen växte och man fick flexibilitet i projektarbetets dagligen varierande belastning. Även ledningens kontorsutrymmen kunde flytta in i samma hall.

Cleantech för Ferroplan ut i världen

Både ruschsäsonger och lugna perioder hör till den projektbaserade verksamheten. Man måste fundera vad man vill koncentrera sig på. Tillväxten inom transportörindustrin sker nu i synnerhet inom Cleantech-affärsverksamheten, där det finns goda stödnätverk. Fokus på miljön infördes i Ferroplans strategi redan 2005. Efter det började även internationaliseringen ta fart.

– Vårt tills vidare största cleantechprojekt levererade vi till Vietnam. Vi försöker komma in på den kinesiska marknaden med hjälp av vattenhanteringssystem. Utmaningarna i utvecklande länder är deras lagstiftning och att det inte ännu övervakas tillräckligt att lagarna följs, säger Minna Patosalmi, mångskicklig ekonomie magister som ansvarar för företagets marknadsföring och ekonomi.

I januari 2016 kommer Minna att ta över dragansvaret för Ferroplan då pappa Pentti övergår till uppgiften som styrelseordförande. Innovation och ledning ingår i Minnas kompetensområden, och hon vill koncentrera sig på det och lämna det tekniska kunnandet till ingenjörerna.

Nu behövs konkreta åtgärder

– Att leta efter återförsäljare är en stor satsning för ett litet eller mellanstort företag, säger Minna Patosalmi. Bara för att förbereda köpen krävs arbets- och resetimmar samt pengar. Vi måste fundera på vem som ska betala lönekostnaderna. Som tur har utbudet på internationell finansiering ökat under de senaste åren, för nu är det viktigt att företag snabbt kan genomföra konkreta åtgärder. I Orimattila kan man få praktiska råd och stöd från Ladec Oy (Lahden Seudun Kehitys), och nu har vi också ett projekt på gång med Tekes.

Det långa samarbetet med NTM-centralen får ett ärligt tack av Patosalmi. Där har Ferroplan alltid bemötts av vänlig betjäning och sakkunskap. Under årens gång har byråkratin minskat, ansökningsprocessen har blivit lättare och den stora organisationens snabba beslutsfattande är helt förbluffande.

Ett familjeporträtt på Ferroplans företagarfamilj den 30-åriga företagarstigen till ära: Johanna Patosalmi, Minna Patosalmi, Mervi Patosalmi och Pentti Patosalmi, som just fått förtjänsttecknet på bilden. (Bild: Pisara Photography)


Regional information


Genvägar

Uppdaterad: 05.10.2022