Navigeringsmeny
Etniska relationer - ingressi

Etniska relationer

NTM-centralens uppgift är att främja etnisk jämställdhet.

Delegationen för etniska relationer (ETNO)

Delegationen för etniska relationer är ett sakkunnigorgan som tillsatts av statsrådet.

Delegationen ska

 • främja etniska relationer dvs. växelverkan mellan olika befolkningsgrupper i Finland
 • vara ett sakkunnigorgan i utvecklandet av invandrarpolitiken och lagstiftningen
 • stödja utvecklingen av invandrarnas föreningsverksamhet
 • informera om invandrarpolitiken, betydelsen av etnisk jämställdhet och den etniska mångfalden som en samhällelig resurs.

Delegationen för etniska relationer har sju regionala delegationer. NTM-centralerna koordinerar de regionala delegationernas verksamhet.

Regionala delegationer

 • ETNO i Lappland
 • ETNO i Norra Finland ( Kajanaland  och Norra Österbotten)
 • ETNO i Österbotten (Södra Österbotten och Österbotten)
 • ETNO i Östra Finland (Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax)
 • ETNO i Västra Finland (Egentliga Finland och Satakunta)
 • ETNO i Birkaland och Mellersta Finland
 • ETNO i Södra Finland (Nyland,  Sydöstra Finland och Tavastland)

Regional information


Mera information om migration

Uppdaterad: 11.05.2022