Navigeringsmeny
Energiatuki sv

Energistöd

Behandlingen, beslutsfattandet och administrationen av energistöd överfördes i början av 2017 från NTM-centralerna till Business Finland.

Pågående projekt

Rapportering av energistödsprojekt som inletts 2016 eller tidigare och eventuella ändringar i sådana projekt sköts hos NTM-centralerna. Utbetalningar som gäller gamla project handlas i KEHA-centret.

Energistöd för gårdsbruksföretag:


Regional information