Navigeringsmeny
POP Projektit ja hankkeet - Barents

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille on valtakunnallisen ESR  Protek -ohjelman hanke. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen hallinnoima hanke liittyy meriteollisuuden äkilliseen rakennemuutokseen ja toimii valtakunnallisesti yhteistyössä useiden ELY -keskusten kanssa.
Projektin kesto on 1.11.2011 – 31.12 2013.

Tavoitteet

Protek -hanke toteuttaa kahta valtakunnallista meriteollisuuden muutosprosessia tukevaa teemaa. Toinen teema on Barentsin ja Luoteis-Venäjän tarjoamat mahdollisuudet meriteollisuussidonnaisille yrityksille liiketoiminnan laajentamiseen ja monipuolistamiseen offshore -teollisuudessa ja muilla aloilla. Toinen teema on tuulivoiman ja muiden suurten energiahankkeiden tarjoamat vaihtoehtoiset markkinat meriteollisuuden ulkopuolella.

Hankkeeseen sisältyy yritysten verkostoitumisen tukemista, henkilöstön osaamisen kehittämistä työvoimapoliittisilla koulutuksilla sekä yritysten avainhenkilöstön liiketoimintaosaamisen kehittämistä. 

Toimenpiteet 

Projektissa selvitetään meriteollisuudelle tuotteita valmistavien yritysten tilanne ja tarpeet yrityskäynneillä ja haastatteluilla. Yrityksille suunnataan asiantuntijatilaisuuksia vaihtoehtoisista markkinoista tavoitteena löytää uusia asiakkuuksia toisilta toimialoilta ja luoda yritysverkostoja. Edistetään Pk- yritysten verkostoitumista alihankkijoiden välillä, suurten veturiyritysten ja keskeisten asiakasyritysten kanssa. Yritysten kansainvälistymistä tuetaan välittämällä olemassa olevaa tietoa pk-yrityksille koulutustilaisuuksissa sekä järjestämällä yritysvierailuja ja tapaamisia Barentsin alueella toimivien yritysten kanssa. Projektissa hankitaan avainhenkilöiden koulutuksia kaikkien ELY –keskusten alueiden yritysten hyödynnettäväksi.

Kokemuksia kehittämistoiminnasta (esite pdf)

Henkilöstön osaamisen kohottamiseksi hankitaan yritysten tarpeesta lähteviä täsmä- ja rekrytointikoulutuksia varsinkin metallialan ja sähkötekniikan yrityksille. Koulutuksen aiheina voi esimerkiksi olla erikoislujien terästen hitsaus tai tuulivoimakomponenttien valmistuksen vaatimukset, tuulivoimaloiden huolto- ja kunnossapitokoulutus.

Yritysten johdon, avainhenkilöiden ja koko henkilöstön osaamisen ennakoivalla kehittämisellä luodaan edellytykset yritysten uusiutumiseen. Pk-yritysten verkostoja muodostamalla mahdollistetaan myös pienten yritysten osallistuminen koulutustoimenpiteisiin.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat tuulivoiman rakentamisessa meriteollisuuden alihankkijayritykset, erityisesti  metallituotteiden ja sähköteknisten tuotteiden valmistuksen toimialoilta sekä Barentsin alueen osalta myös puualan ja rakennusalan yritykset koko Suomen alueelta.

Projektin yhteystiedot:
Projektipäällikkö Mikko Viitanen, puh. 040 709 1094, mikko.viitanen(at)ely-keskus.fi
Projektiassistentti Ulla Nurminen, puh. 040 674 0272, ulla.nurminen(at)ely-keskus.fi