Harjoittelupaikat Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa 2023

Osoite: Torikatu 36 A, 3. krs, 80100 Joensuu (13.2.2023 lähtien: Kauppakatu 40 B, 80100 Joensuu)

Harjoittelutehtävien palkkauksessa noudatetaan ELY-keskusten yhteistä palkkaussuositusta, jossa palkkaus määräytyy suoritettujen opintopisteiden mukaan (alle 150 opintopistettä 1 468,67 €/kk, vähintään 150 opintopistettä 1 686,95 €/kk). Palkkausta tarkistetaan yleiskorotusten mukaisesti.

Haku harjoittelupaikkoihin päättyy 16.1.2023 ja hakemukset lähetetään suoraa ko. paikan yhteyshenkilölle.

Harjoittelija ympäristönsuojelun tehtäviin

Tehtävät: erilaisten tietojärjestelmien tallennustöitä (vesistötyöt Vesty ja pohjavesitietojärjestelmä Povet) sekä MARA-ilmoituksella (jätteiden hyötykäyttö maanrakentamisessa) käsiteltyjen kohteiden tarkastuksia sekä muita avustavia maastotöitä.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 2-3 kk, aloitus sopimuksen mukaan kesällä 2023

Opinnot: Energia- ja ympäristötekniikka tai vastaava

Lisätietoja ja hakemukset: Ympäristövastuuyksikön päällikkö Ari Heiskanen p. 0295 026 177, ari.heiskanen(at)ely-keskus.fi

Harjoittelija biosfäärialueen tehtäviin

Tehtävät: Pohjois-Karjalan biosfäärialueen eli Unescon kestävän kehityksen yhteistyöalueen meneillään oleviin tehtäviin osallistuminen, viestinnässä avustaminen ja arkistointi. 

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kk, aloitusajankohta voi olla huhti- tai toukokuu

Opinnot: esim. biologian, maantieteen, yhteiskuntatieteiden tai ympäristöpolitiikan opinnot. Eduksi katsotaan harrastuneisuus sosiaalisen median viestinnässä tai kiinnostus ympäristöyhteistyöhön, kansainväliseen yhteistyöhön tai nuorten kanssa työskentelyyn. Työtehtävää voidaan muokata harjoittelijan vahvuuksien mukaisesti. Toivomme harjoittelijalta englannin kielen hyvää osaamista, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä itsenäistä ja aktiivista työotetta.

Lisätietoja ja hakemukset: Ympäristöasiantuntija Vilma Lehtovaara, p. +358 295 026 034 vilma.lehtovaara(at)ely-keskus.fi

Harjoittelija leväseurannan tehtäviin

Tehtävät: Päätehtävä on vesistöjen leväseurannan hoitaminen Pohjois-Karjalan alueella. Lisäksi vesistöihin liittyvien selvitysten laatiminen sekä osallistuminen maastotöihin ja paikkatietoaineistojen päivittämiseen.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kk, 1.6.-31.8.2023

Opinnot: ympäristö- ja biotieteet; hydrobiologia, limnologia, akvaattiset tieteet. Eduksi katsotaan kasviplanktonin tuntemus, paikkatieto-ohjelmien tuntemus. 

Lisätietoja ja hakemukset: Vesistöasiantuntija Minna Kukkonen minna.kukkonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 114

Harjoittelija vesitaloustehtäviin

Tehtävät: Päätehtävä on vanhojen ojitushankkeiden digitointi paikkatietoaineistoksi. Lisäksi osallistuminen maastotöihin ja vesitalouden tietoaineistojen päivittämiseen.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 2-3 kk, ajalla 2.5.-31.8.2023

Opinnot: Esim. energia- ja ympäristötekniikka; vesitalous. Eduksi katsotaan paikkatieto-ohjelmien tuntemus. 

Lisätietoja ja hakemukset: Johtava asiantuntija Paula Mononen paula.mononen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 204

Harjoittelija oikeudellisiin tehtäviin

Tehtävät: lakimiesten avustavat tehtävät erityisesti ympäristöoikeudellisissa asioissa sekä rahoitus- ja maksatustehtäviin liittyvissä jatkotoimissa.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kk, syksyllä 2023

Opinnot: oikeustieteet

Lisätietoja ja hakemukset: Lakimies Heikki Holopainen p. 0295 026 142, heikki.holopainen(at)ely-keskus.fi 

Harjoittelija maatalouden valvontatehtäviin

Tehtävät: Harjoittelija tutustuu harjoitteluaikana EU:n ja kansallisten viljelijätukien valvontatehtäviin, jotka sisältävät mm. pinta-alaperusteisten tukien sekä eläintukien valvontaa. Harjoittelija pääsee mahdollisuuksien mukaan tutustumaan myös mm. kauppasiementen markkinavalvontaan ja hukkakauravalvontaan.

Harjoitteluun sisältyy myös ns. hallinnollisiin tehtäviin perehtymistä; mm. luonnonmukaisen tuotannon sitoumusten hakukäsittelyyn liittyviä työtehtäviä. Harjoittelijalta odotetaan valmiutta sekä toimisto- että maastotyön tekemiseen. Osa toimistotyöstä voi tapahtua myös etätyöskentelynä. Aktiivinen työote, hyvät ATK-taidot, asiakassuuntautunut asenne sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot katsotaan eduksi. 

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kuukautta, harjoittelua alkaa aikaisintaan 1.6.2023, mutta viimeistään 15.6.2023. 

Opinnot: maatalousalan AMK- tai yliopisto-opinnot

Lisätietoja ja hakemukset: Maaseutu ja energia -yksikön johtava asiantuntija Arto Ruuska, p. 02950 26098, arto.ruuska(at)ely-keskus.fi ja yksikön päällikkö Timo Tanskanen p. 0295 026 170, timo.tanskanen(at)ely-keskus.fi

Harjoittelija viestinnän tehtäviin 

Tehtävät: Kuvapankin kokoaminen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle (valokuvaaminen, kuvien käsittely, metatietojen syöttö). Monipuolisten viestinnän sisältöjen tuottaminen eri kanaviin, kuten sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille. Osallistuminen viraston päivittäisviestintään.

Toivomme harjoittelijalta erinomaista suomen kielen osaamista, hyvää englannin kielen osaamista, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä itsenäistä ja idearikasta työotetta.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3 kk, syksy 2023, tarkemmasta aloitusajankohdasta voidaan sopia joustavasti.

Opinnot: viestinnän opinnot (pääaine tai sivuaine), yliopisto tai AMK

Lisätietoja ja hakemukset: Viestintäasiantuntija Ilkka Elo, ilkka.elo(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 041

Harjoittelija ESR-rahoituksen arviointitehtävään

Tehtävät: Selvityksen kokoaminen ESR-rahoituksen käytöstä ohjelmakaudella 2014–2020. Selvitystä käytetään työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikössä mm. tukemaan uuden ohjelmakauden käynnistymistä ja ESR-hankkeiden valmistelua Pohjois-Karjalassa.

Toivomme harjoittelijalta hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä itsenäistä ja idearikasta työotetta.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3kk, toukokuu - elokuu 2023, tarkemmasta aloitusajankohdasta voidaan sopia joustavasti.

Opinnot: Yhteiskunta-, kauppa- tai kasvatustieteen opinnot

Lisätietoja ja hakemukset: Yksikön päällikkö Raisa Lappeteläinen, raisa.lappetelainen@ely-keskus.fi, p. 0295 026 164.

Harjoittelija aineistojen kokoamis- ja analysointitehtävään

Tehtävät: Aineistojen kokoaminen ja analysointi mm. työllisyyden hoidon palveluhankintojen sekä yritys- ja maahanmuuttopalvelujen käyttöön työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikössä.

Toivomme harjoittelijalta hyviä tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä itsenäistä ja idearikasta työotetta.

Harjoittelun kesto ja ajankohta: 3kk, toukokuu-elokuu 2023, tarkemmasta aloitusajankohdasta voidaan sopia joustavasti.

Opinnot: Esimerkiksi yhteiskunta-, kauppa- tai kasvatustieteen opinnot

Lisätietoja ja hakemukset: Lisätietoa: yksikön päällikkö Raisa Lappeteläinen, raisa.lappetelainen@ely-keskus.fi, p. 0295 026 164.

Uppdaterad: 06.02.2023