NTM-centralen i Lappland

Navigeringsmeny

LAP etusivu yhteystiedot - svenska

Kontaktinformation

Öppentid

vardagar kl 8.00-16.15

Telefonväxel

0295 037 000

Verksamhetsstället i Rovaniemi

Postadress PL 8060, 96101 Rovaniemi
Besökadress Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
Öppentid vardagar kl 8.00-16.15

Verksamhetsstället i Kemi

Besökadress Valtakatu 28, Kemi
Öppentid vardagar kl 8.00-16.00

Registratur

NTM-centralen i Lappland
Registraturen
PL 8060, 96101 Rovaniemi

kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

Nyheter från regionen

Lapin ELY-keskus - uusimmat tiedotteet

Riksomfattande och gemensamma pressmeddelanden

Pressmeddelanden från regionen (till 23.9.2020)

Meddelanden till 23.9.2020
null ELY-keskuksen koronarahoitusta Lapin yrityksille lähes 15 miljoonaa euroa (Lappi)

ELY-keskuksen koronarahoitusta Lapin yrityksille lähes 15 miljoonaa euroa (Lappi)

ELY-keskuksen koronarahoitusta myönnettiin lappilaisille yrityksille noin 15 miljoonaa euroa. Lapissa hakemuksia jätettiin yhteensä 1457 kpl ajalla 31.3. – 8.6.2020. Hakemusten käsittely on loppusuoralla ja tukien maksatus käynnissä.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan koronatuki oli tarkoitettu koronatilanteesta selviytymiseen pienille, 1-5 henkilöä työllistäville, yrityksille. Rahoitusta voitiin myöntää tilanneanalyysin tekemiseen ja/tai laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, joilla voitiin tukea yrityksiä markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa.

Lapissa pienyritysten koronatukea sai 971 yritystä, yhteensä 1095 hankkeelle. Hakemuksista myönteisten päätösten osuus oli 75 % ja kielteisten 19 %. Noin 4 % yrityksistä perui hakemuksensa.  Eniten avustusta myönnettiin palvelualojen- ja kaupan yrityksille.  

Toimialat, joille myönteisiä päätöksiä tehtiin eniten (TOP-5):

  • Vähittäiskauppa
  • Majoitus
  • Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, varauspalvelut
  • Ravitsemustoiminta
  • Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

Yksityiskohtaisempi lista myönnetyistä avustuksista 8.9.2020 asti löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta:

Yritysten antama palaute koronahoituksesta on ollut myönteistä. ELY-keskukset kysyivät keväällä koronarahoitusta saaneilta yrityksiltä, millaisia vaikutuksia rahoituksella on ollut liiketoiminnan kehittämiseen. Lapissa yli 63 prosenttia vastanneista kertoi käynnistäneensä rahoituksen turvin kehittämistoimenpiteitä liiketoiminnan uudistamiseksi ja vahvistamiseksi. Vajaat 30 prosenttia kertoi välttyneensä työntekijöiden lomautukselta tai irtisanomiselta. Lähes 26 prosenttia kertoi välttyneensä yritystoiminnan lopettamiselta.

- Koronarahoitus tuli yrityksille tarpeeseen. Rahoitusta on voitu kohdentaa yritysten kehittämiseen, uusiin palveluihin ja tuotteisiin, digitalisaatioon sekä osaamisen vahvistamiseen. Rahoitus on mahdollistanut monelle pienelle yritykselle digiloikan ottamisen, kertoo johtaja Marja Perälä Lapin ELY-keskuksesta.

Myös yritysten kehittämispalveluille on ollut koronatilanteessa huomattavaa kysyntää.

- Koronatilanne toi esille tarpeen yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen. Yritysten nk. normaalin kehittämisavustusten haku on auki normaalisti ja niillä voidaan tukea yrityksiä kasvuinvestointeihin, korostaa yksikön päällikkö Eija Virtasalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Hakemusten käsittelyn päättyessä, työn painopiste siirtyy maksatuksiin ja erityisesti yritysten loppumaksatushakemusten käsittelyyn.

Tukea maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille sekä ravintoloille

Pienyritysten lisäksi ELY-keskus myöntää väliaikaista koronatukea maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille. Nämä molemmat tuet ovat edelleen haettavissa ELY-keskuksesta. Lisäksi ravintoloille suunnattu tuki uudelleentyöllistämiseen on haettavissa KEHA-keskuksesta lokakuun loppuun asti.

Lisätietoja:

Johtaja Marja Perälä, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 050, marja.perala(at)ely-keskus.fi
Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 037 150, eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi