Yhteistyöllä muutosturvaa - valtakunnallinen koordinaatiohanke

Muutosturva on TE-toimiston ja henkilöstöä vähentävän työnantajan yhteistoimintaa. Muutosturvassa tarjotaan palveluita työnantajalle ja työntekijöille muutostilanteen kohdatessa.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke kehittää muutosturvaa valtakunnallisesti asiakaslähtöisemmäksi ja kokonaisvaltaiseksi. Kehittämisellä turvataan osaavan työvoiman saatavuutta ja samalla vastataan työvoiman kohtaannon haasteisiin niin että työnsä menettävä henkilöstö löytäisi uuden työpaikan tai uran mahdollisimman pian.

Kehittämistyötä tehdään valtakunnallisessa muutosturva-asiantuntijoiden verkostossa Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhteistyössä. Kehittäminen on erilaisia palvelukokeiluja, toiminnan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista ja muutoksen tukemista TE-toimistoissa.

Palvelukokeiluissa on keskitytty pilotoimaan uudenlaisia muutosturvan palveluja ennakoivasti sekä digitaalisesti. Palveluja tarjotaan hyvissä ajoin ennen irtisanomistilannetta ja/tai kohderyhmän palveluntarvetta ennakoiden. Muutosturvan digitalisoinnissa hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja pyritään saamaan osa työnsä menettävän henkilön jatkopolusta digitaaliseksi. Henkilö- ja yritysasiakkaiden palveluista kehitetään entistä kokonaisvaltaisempia mm. työnsä menettävien asiakaspalvelun ja tiedonkulun vahvistamisella.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Hanke päättyy maaliskuussa 2023 ja sen  kokonaisrahoitus on noin kolme miljoonaa euroa. Projektipäällikkö on Eleni Mizaras, projektikoordinaattori on Tiina Rissanen, assistentti on Hanna Hyvölä ja asiantuntijana on Topi Pekkanen.

Mikäli sinulla on muutosturvaa koskevia ideoita tai muita huomioita, jotka voisivat olla avuksi kehittämistoiminnassa, älä epäröi olla yhteydessä. Erityisesti tämä koskee kokemuksia yt-neuvotteluista ja alueellisten verkostojen ja tiedonkulun kehittämisestä muutosturvan näkökulmasta.

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Eleni Mizaras, puh. 0295 038 025, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Asiantuntija Topi Pekkanen, puh. 0295 025 026, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

  Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.        Euroopan unionin lippulogo, euroopan aluekehitysrahasto ja euroopan sosiaalirahasto.